Language Wavering Cover Image

Језичка колебања
Language Wavering

Author(s): Blažo Miličević
Subject(s): Language studies, Theoretical Linguistics, Stylistics
Published by: Institut za jezik
Keywords: book review; language culture; orthography; sentence; stylistics; punctuation;

Summary/Abstract: У едицији Језички приручницй Издавачко предузеће „Бранко Ђоновић” у Београду издало je 1963. године ову квьигу професора Миодрага Лалевића. Види се да књига треба да буде приручник, да помогне у разрјешавању колебања у нашем језику и правопису и да je намијењена свим људима који се служе y говору и писању српскохрватским језиком, без обзира на њихов ниво образовања уопште и степен језичке културе. Књига није, дакле, писана за оне који ce баве проучавањем језика или поучавањем у језику, језичким стручњацима, него je истакнуто одмах у почетку да je то „књига за свакога”.

  • Issue Year: 4/1975
  • Issue No: 3-4
  • Page Range: 91-100
  • Page Count: 10
  • Language: Croatian, Serbian