About the Requirement of Stability in the Literary Language Cover Image

O zahtjevu stabilnosti u književnom jeziku
About the Requirement of Stability in the Literary Language

Author(s): Vilém Mathesius
Contributor(s): Bogdan L. Dabić (Translator)
Subject(s): Applied Linguistics, Western Slavic Languages, Stylistics
Published by: Institut za jezik
Keywords: literary language; stability; linguistic refinement; language purity; Czech language; stylistic;

Summary/Abstract: Mana današnjih sporova oko pravilnog češkog jezika u tome je što se u njima problem jezičke pravilnosti razmatra sam za sebe. Ne posvećuje se pažnja, bar ne sistematska, očiglednoj pripadnosti ovoga problema širem i stoga nadređenom problemu jezičke usavršenosti (prefinjenosti). A objektivno rasuđivati о težnji za jezičkom pravilnošću možemo samo onda ako tu težnju osvijetlimo sa stanovišta brige za jezičku istančanost ili sa stanovišta jezičke kulture.

  • Issue Year: 2/1973
  • Issue No: 1-2
  • Page Range: 7-20
  • Page Count: 14
  • Language: Croatian, Serbian