From the Department of Philosophy and Sociology of the Faculty of Philosophy to the study of Sociology at the Faculty of Political Sciences Cover Image

Od Odsjeka za filozofiju i sociologiju Filozofskog fakulteta do studijskog programa sociologija Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjaluci
From the Department of Philosophy and Sociology of the Faculty of Philosophy to the study of Sociology at the Faculty of Political Sciences

Author(s): Braco Kovačević
Subject(s): Social Sciences
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine

Summary/Abstract: Odsjek za filozofiju i sociologiju Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci formiran je 1994. godine od strane matične komisije čiji je predsjednik bio prof. dr Braco Kovačević. Komisija je sačinila Elaborat o osnivanju Odsjeka za filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci sa nastavnim planom i programom studija koji se dosta oslanjao na nastavne planove i programe filozofskih fakulteta na području bivše Jugoslavije, a posebno Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Novom Sadu.

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 03+04
  • Page Range: 196-198
  • Page Count: 3
  • Language: Bosnian