JUVENILE DELINQUENCY CRIME TRENDS IN MONTENEGRO Cover Image

ТРЕНДОВИ МАЛОЉЕТНИЧКОГ КРИМИНАЛИТЕТА У ЦРНОЈ ГОРИ
JUVENILE DELINQUENCY CRIME TRENDS IN MONTENEGRO

Author(s): Slavko Milić
Subject(s): Criminal Law, Behaviorism, Criminology, Penology, Penal Policy
Published by: Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja
Keywords: criminality; juveniles; accusation; conviction;

Summary/Abstract: На основу евиденције релевантних надлежних органа и служби (полиције и правосуђа) у овом раду приказани су егзактни подаци и статистички резултати малољетничког криминалитета у временском раздобљу од 2000. до 2020. године оба пола, односно пуних 20 година тј. петина вијека. За разлику од уобичајених истраживања, ово истраживање није рађено на узорку већ на популацији коју чине (пријављени, оптужени и осуђени) малољетници оба пола. На основу доступне релевантне евиденције, извршена је статистичка обрада, потом и анализа, гдје су посебно апострофиране три категодије малољетника-малољетница. Како то по правилу слиједи, прву категорију тј. групу чине малољетници-малољетнице који су због кривичног дјела пријављени надлежним органима и службама.

  • Issue Year: 23/2020
  • Issue No: 45-46
  • Page Range: 11-29
  • Page Count: 19
  • Language: Serbian