Fear and Culture Cover Image
  • Regular Price 20.00 €

Страх и култура
Fear and Culture

Author(s): Ivan Kovačević, Bojan Žikić, Ivan Đorđević
Subject(s): Cultural Anthropology / Ethnology, Culture and social structure
Published by: Srpski genealoški centar
Summary/Abstract: Knjiga "Strah i kultura" osvetljava tri aspekta straha u životu modernog čoveka. Među mnogobrojnim aspektima kulturne elaboracije straha, autori su izabrali one fenomene koji odslikavaju strah u masovnoj kulturi i njegove moguće transformacije u stvarne strahove.

  • Page Count: 192
  • Publication Year: 2008
  • Language: Serbian
Strah i panika

Strah i panika
(Fear and Panic)

  • Price: 7.00 €
Strah, zlo i ludilo

Strah, zlo i ludilo
(Fear, Evil and Maddnes)

  • Price: 2.00 €
Strah, otpor i identitet

Strah, otpor i identitet
(Fear, Resistance and Identity)

  • Price: 7.00 €