Collective works on Marko Dobretić Cover Image
 • Offer for Individuals Only 10.00 €

Zbornik o Marku Dobretiću
Collective works on Marko Dobretić

Contributor(s): Fra Marko Karamatić (Editor)
Subject(s): Christian Theology and Religion, History, Anthropology, Social Sciences, Language studies, Language and Literature Studies, Cultural history, Customs / Folklore, Geography, Regional studies, Studies of Literature, Sociology, Middle Ages, Recent History (1900 till today), Theology and Religion, Demography and human biology
Published by: Franjevačka teologija Sarajevo
Keywords: Bosnia; "Bosna Srebrena"; medieval age; 18th century; language; literature; demography; Croats; Catholic; Franciscans; chronicles; culture; customs; folklore;
Summary/Abstract: U Dobretićima nedaleko od Jajca održan je 8. i 9. lipnja 2007. znanstveni skup posvećen fra Marku Dobretiću (1707-1784), teološkom piscu, biskupu i apostolskom vikaru, u povodu 300. obljetnice njegova rođenja. Razlog komemoriranja obljetnice jest Dobretićevo posebno značenje u duhovnoj, crkvenoj i kulturnoj povijesti bosanskohercegovačkih katolika. Rodio se u Brnjićima, župa Vrhovine, danas Dobretići kod Jajca, najvjerojatnije 1707. godine. Početnu pismenost izgleda da je stekao kod mjesnoga župnika, a potom nastavio školovanje kod franjevaca u Fojnici. Studij filozofije i teologije pohađao je u Dalmaciji i Italiji. Svoj studijski put okončao je u Firenci 1840. godine. Vrhovna uprava Reda njega je, nakon što je položio ispite kojima se kvalificirao za predavača, imenovala profesorom filozofije i teologije. U tom je svojstvu osamnaest godina proboravio na filozofsko-teološkim učilištima u Italiji. Godine 1757. vratio se u domovinu u ulozi kustosa kustodije Sv. Križa Bosne Srebrene, a godinu dana kasnije, nakon rehabilitacije nepravedno degradirane Provincije, nastavio je službu u svojstvu provincijala Bosne Srebrene. Godine 1768. ponovno je izabran za trogodišnju službu provincijala, a 1773. papa ga je imenovao eretrijskim biskupom i apostolskim vikarom u Bosni i Hercegovini. Tu je službu obnašao do konca života. Autor je jedne opsežne teološke knjige koja je bosanskim franjevcima služila u pastoralnom radu. U ovom Zborniku donosimo šesnaest referata. Njih tri svojim sadržajem izravno zahvaćaju život i djelo fra Marka Dobretića: obnašanje službe provincijala i apostolskoga vikara, književnu djelatnost, te genezu roda Dobretić. Ostali tvore širi povijesno-kulturni kontekst, uglavnom onog vremena u kome je Dobretić živio. Uz dvije teme o svecima zaštitnicima Bosne, jednu o pučkoj kulturi jajačkoga kraja te dvije o prilikama bosanskih katolika i franjevaca tijekom XVIII. stoljeća, ostale su uglavnom vezane za književni i jezični aspekt franjevačke djelatnosti. Za organizaciju znanstvenoga skupa o fra Marku Dobretiću kao i za tiskanje zbornika zaslužni su Općina Dobretići i njezin načelnik Petar Jurišić, Bare Pršlja – inicijator održavanja ovoga skupa, fra Jure Aščić, franjevački samostan Jajce i župa Dobretići.

 • Print-ISBN-13: 978-9958-9026-0-4
 • Page Count: 249
 • Publication Year: 2008
 • Language: Bosnian, Croatian
Predgovor

Predgovor
(Foreword)

 • Price: 3.00 €
Sv. Grgur čudotvorac – zaštitnik Kotromanića i srednjovjekovne Bosne

Sv. Grgur čudotvorac – zaštitnik Kotromanića i srednjovjekovne Bosne
(St. Grgur wonderworker - Protector of Kotromanić and Medieval Bosnia)

 • Price: 3.00 €
Sveti Ilija i sveti Juraj – zaštitnici Bosne

Sveti Ilija i sveti Juraj – zaštitnici Bosne
(St. Ilija and St. Juraj - the protectors of Bosnia)

 • Price: 3.00 €
Bosanski franjevci između Mediterana i Podunavlja kroz 18. stoljeće

Bosanski franjevci između Mediterana i Podunavlja kroz 18. stoljeće
(Bosnian Franciscans Between the Mediterranean and Podunavlje through the 18th century)

 • Price: 3.00 €
Bosna Srebrena u novim granicama. Uvođenje apostolskog vikarijata in „Bosna Othomana“ i apostolski vikari kroz 18. stoljeće

Bosna Srebrena u novim granicama. Uvođenje apostolskog vikarijata in „Bosna Othomana“ i apostolski vikari kroz 18. stoljeće
(Bosna Srebrena in new borders. Introduction of the Apostolic Vicariate in "Bosna Othomana" and apostolic vikers through the 18th century)

 • Price: 3.00 €
Brojčano i socijalno stanje katolika Hrvata u BiH tijekom 18. stoljeća

Brojčano i socijalno stanje katolika Hrvata u BiH tijekom 18. stoljeća
(Numeric and social status of Catholic Croats in Bosnia and Herzegovina during the 18th century)

 • Price: 3.00 €
Obitelj Dobretić – zabilješke

Obitelj Dobretić – zabilješke
(Dobretić family - notes)

 • Price: 3.00 €
Upravne službe fra Marka Dobretića

Upravne službe fra Marka Dobretića
(Administrative offices of fra Marko Dobretić)

 • Price: 3.00 €
Dobretićeva književna djelatnost

Dobretićeva književna djelatnost
(Dobretić's literary activity)

 • Price: 3.00 €
Bosansko srednjovjekovlje u domaćim franjevačkim kronikama 18. stoljeća

Bosansko srednjovjekovlje u domaćim franjevačkim kronikama 18. stoljeća
(Medieval Bosnia in the local Franciscan chronicles of the 18th century)

 • Price: 3.00 €
Uloga pripovjedača u bosanskim franjevačkim ljetopisima 18. stoljeća

Uloga pripovjedača u bosanskim franjevačkim ljetopisima 18. stoljeća
(The role of narrator in Bosnian Franciscan chronicles of the 18th century)

 • Price: 3.00 €
Fra Ignacijev tekstološki amalgam u trojim ljetopisima

Fra Ignacijev tekstološki amalgam u trojim ljetopisima
(Fra Ignaci's textological amalgam in three chronicles)

 • Price: 3.00 €
Jezično stanje u BiH tijekom 18. stoljeća

Jezično stanje u BiH tijekom 18. stoljeća
(The linguistic situation in BiH during the 18th century)

 • Price: 3.00 €
Latinitet franjevaca Bosne Srebrene u 18. stoljeću

Latinitet franjevaca Bosne Srebrene u 18. stoljeću
(Latinity of Bosna Srebrena Franciscans in 18th century)

 • Price: 3.00 €
Katolička usmena, nabožna i dušobrižnička djelatnost u Bosni XVIII. Stoljeća

Katolička usmena, nabožna i dušobrižnička djelatnost u Bosni XVIII. Stoljeća
(Catholic Oral, Compassionate and Nursing Activity in XVIII. centurie Bosnia)

 • Price: 3.00 €
Etnokultura i usmena književnost Hrvata u jajačkom kraju

Etnokultura i usmena književnost Hrvata u jajačkom kraju
(Ethnoculture and oral literature of Croats in the Jajce area)

 • Price: 3.00 €
Miroslav Džaja i njegova kronika

Miroslav Džaja i njegova kronika
(Miroslav Džaja and his chronicle)

 • Price: 3.00 €
Autori

Autori
(Authors)

 • Price: 3.00 €