Paper proceedings of the research conference on constructions, economy of constructions, architecture, urbanism and territorial development Cover Image

Lucrările conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului
Paper proceedings of the research conference on constructions, economy of constructions, architecture, urbanism and territorial development

Contributor(s): Alexandru-Ionuţ Petrişor (Editor), Vasile Meita (Editor)
Subject(s): Architecture, Human Geography, Regional Geography, Environmental Geography, Governance, Sociology, Socio-Economic Research
ISSN: 2393-3208
Published by: INCD URBAN-INCERC
Keywords: urban planning; architecture; civil engineering
Summary/Abstract: Includes full papers presented in the esearch conference on constructions, economy of constructions, architecture, urbanism and territorial development, 10th edition. Individual abstracts available for each article.

  • Page Count: 56
  • Publication Year: 2015
  • Language: English, Romanian, French
Infrastructura INCD URBAN-INCERC dedicată monitorizării seismice a amplasamentelor situate în zone urbane

Infrastructura INCD URBAN-INCERC dedicată monitorizării seismice a amplasamentelor situate în zone urbane
(NIRD URBAN-INCERC infrastructure dedicated to the seismic monitoring of buildings within the urban areas)

Sisteme pasive – de la vernacular la contemporan

Sisteme pasive – de la vernacular la contemporan
(Passive systems - from vernacular to contemporary)

Locuinţa socială în Austria

Locuinţa socială în Austria
(Social housing in Austria)

Componentele mediului construit (teren, clădiri, ocupanţi) şi interacţiunea cu condiţiile seismice, climatice şi antropice. Proiecte de cercetare în curs la URBAN-INCERC, Sucursala INCERC Bucureşti

Componentele mediului construit (teren, clădiri, ocupanţi) şi interacţiunea cu condiţiile seismice, climatice şi antropice. Proiecte de cercetare în curs la URBAN-INCERC, Sucursala INCERC Bucureşti
(Components of the built environment (land, buildings, tenants) and their interaction with the seismic, climatic and anthropic conditions. Ongoing research projects at the INCERC branch of NIRD URBAN-INCERC)

Sustainability: notions, directions, dictionaries and rewriting application terms in architecture

Sustainability: notions, directions, dictionaries and rewriting application terms in architecture
(Sustainability: notions, directions, dictionaries and rewriting application terms in architecture)

Răspunsul higrotermic al unei locuinţe individuale. Criterii de confort termic

Răspunsul higrotermic al unei locuinţe individuale. Criterii de confort termic
(Hygro-thermal response of an individual building. Thermal comfort criteria)