Italian cinema after 1980 Cover Image
 • Regular Price 10.00 €

Kino włoskie po 1980 roku
Italian cinema after 1980

Contributor(s): Anna Miller-Klejsa (Editor), Diana Dąbrowska (Editor)
Subject(s): Film / Cinema / Cinematography
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: Italian cinema; film culture; genre cinema; contemporary cinema; Fellini Federico; Bertolucci Bernardo; Rosi Gianfranco; Sorrentino Paolo; Amelio Gianni
Summary/Abstract: This publication addresses the issues related to the film culture of Italy after 1980, a period not well-discussed in the academic literature of this field. The individual texts relate to Italian genre cinema (including commedia all’italiana); social and political contexts of contemporary Italian cinema; its production realities and modes; the end of the cinema of the great masters (eg Federico Fellini); the works of both directors of the older generation (eg Bernard Bertolucci) as well as the so-called new authors (the case of Gianni Amelio, Paolo Sorrentino). The authors combine scientific reflection with critical reflection. In addition to the cross-sectional texts describing in broad perspective various phenomena in Italian cinema industry after 1980, the book also includes articles devoted to individual artists and analysis of particular films. The reader will get acquainted with various manifestations of film creativity - from the popular genre cinema, through outstanding personalities of Italian cinema, to documentary cinema - in the reflection towards the end of the book. // W publikacji podjęto zagadnienia związane z kulturą filmową Włoch po 1980 roku. Poszczególne artykuły dotyczą: włoskiego kina gatunkowego (commedia all'italiana); społecznych i politycznych kontekstów włoskiego kina współczesnego oraz jego realiów produkcyjnych; schyłku kina mistrzów (takich jak Federico Fellini); twórczości zarówno reżyserów starszego pokolenia (m.in. Bernarda Bertolucciego), jak i tzw. nowych autorów (np. Gianniego Amelio, Paolo Sorrentino). Autorzy łączą refleksję naukową z refleksją krytyczną. Oprócz tekstów przekrojowych na temat ogólnych zjawisk we włoskiej kinematografii po roku 1980, w książce znalazły się także artykuły poświęcone poszczególnym twórcom oraz analizy pojedynczych filmów. Czytelnik może zapoznać się z różnymi przejawami twórczości filmowej -od popularnego kina gatunków, przez wybitne osobowości kina włoskiego, aż po refleksję na temat kina dokumentalnego.

 • E-ISBN-13: 978-83-8142-173-7
 • Print-ISBN-13: 978-83-8142-172-0
 • Page Count: 176
 • Publication Year: 2018
 • Language: Polish
Malincomici: Rubaszne i melancholijne oblicza włoskiej komedii lat 80. i 90.

Malincomici: Rubaszne i melancholijne oblicza włoskiej komedii lat 80. i 90.
(Malincomici: ribald and melancholic faces of Italian comedy of 1980s and 1990s)

 • Price: 2.00 €
W krainie imitacji. Gialli i horrory na tle włoskiego kina popularnego lat 80.

W krainie imitacji. Gialli i horrory na tle włoskiego kina popularnego lat 80.
(In the land of imitation. Gialli and horrors within the context of Italian popular genre cinema of 1980s)

 • Price: 2.00 €
Operowe gialli Daria Argenta (Opera i Upiór w Operze)

Operowe gialli Daria Argenta (Opera i Upiór w Operze)
(Dario Argento’s gialli and opera (Opera and The phantom of the Opera))

 • Price: 2.00 €
Lustra, plastik i telewizyjne fale. Włoskie społeczeństwo lat 80. w optyce późnych filmów Federica Felliniego

Lustra, plastik i telewizyjne fale. Włoskie społeczeństwo lat 80. w optyce późnych filmów Federica Felliniego
(Mirrors, plastic and TV waves. Italian society of 1980s within the context of Federico Fellini’s late films)

 • Price: 2.00 €
Bernardo Bertolucci: Ucieczki i powroty

Bernardo Bertolucci: Ucieczki i powroty
(Back and forth. Bernardo Bertolucci’s cinema after 1980)

 • Price: 2.00 €
Lamerica Gianniego Amelia: Emigracja à rebours

Lamerica Gianniego Amelia: Emigracja à rebours
(Gianni Amelio’s Lamerica – emigration à rebours)

 • Price: 2.00 €
Sztuka zaklinania wulgarnej materii. Na marginesie Młodości Paola Sorrentino

Sztuka zaklinania wulgarnej materii. Na marginesie Młodości Paola Sorrentino
(The art of bewitch vulgar matter. On the margins of Paolo Sorrentino’s Youth)

 • Price: 2.00 €
Na łasce bogini dokumentu. Kino Gianfranco Rosiego

Na łasce bogini dokumentu. Kino Gianfranco Rosiego
(On the mercy of goddess of documentary. Cinema of Gianfranco Rosi)

 • Price: 2.00 €