Troublesome Investment. The Belarusian Nuclear Power Plant in Astravyets Cover Image

Kłopotliwa inwestycja. Białoruska Elektrownia Jądrowa w Ostrowcu
Troublesome Investment. The Belarusian Nuclear Power Plant in Astravyets

Author(s): Joanna Hyndle-Hussein, Szymon Kardaś, Kamil Kłysiński
Contributor(s): Wojciech Konończuk (Editor), Adam Eberhardt (Editor), Halina Kowalczyk (Editor), Katarzyna Kazimierska (Editor), Anna Łabuszewska (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Economy, Law, Constitution, Jurisprudence, National Economy, Energy and Environmental Studies, International Law, Environmental and Energy policy, International relations/trade, Geopolitics
Published by: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Keywords: Belarus; Astravyets; nuclear power plant; intergovernmental agreement; cooperation with Russia; investments; international safety standards;
Summary/Abstract: Od dekady w Ostrowcu na Białorusi trwa realizacja projektu pierwszej w tym kraju elektrowni jądrowej. Rozpoczęcie inwestycji było możliwe dzięki podpisaniu w 2012 roku międzyrządowego kontraktu z Rosją, która zapewnia niemal całkowite jego finansowanie i dostarcza technologię. Elektrownia w Ostrowcu jest pierwszym w Europie przypadkiem budowy całkowicie nowej siłowni jądrowej, zainicjowanym po katastrofie w Czarnobylu w 1986 roku. Choć Białoruska Elektrownia Jądrowa, jak formalnie nazywa się projekt, powstaje zaledwie 200 km od granicy Polski, inwestycja ta rzadko jest zauważana przez media polskie i unijne, nie wywołała również szerszej dyskusji na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem. Jedynym krajem, w którym elektrownia w Ostrowcu budzi duże kontrowersje, jest Litwa. Ostrowiec jest tam nie tylko przedmiotem debaty, ale też kluczowym zagadnieniem w stosunkach Litwy z państwami sojuszniczymi – UE i NATO. Stanowisko Litwy wynika z lokalizacji białoruskiego obiektu, położonego niecałe 50 km od Wilna, oraz obaw litewskich ekspertów, że w trakcie jego realizacji naruszane są międzynarodowe standardy bezpieczeństwa. Dzięki zabiegom Wilna białorusko-rosyjska inwestycja pojawiła się w agendzie międzynarodowej.

  • E-ISBN-13: 978-83-65827-24-1
  • Page Count: 49
  • Publication Year: 2018
  • Language: Polish