GoodGov: Work Together, Govern Better Polish and Norwegian Cooperation towards More Efficient Security, Energy and Migration Policies Cover Image

GoodGov – lepsze rządzenie dzięki bliższej współpracy Współpraca polsko-norweska dla większej skuteczności polityki energetycznej, migracyjnej i bezpieczeństwa
GoodGov: Work Together, Govern Better Polish and Norwegian Cooperation towards More Efficient Security, Energy and Migration Policies

Author(s): Jakub M. Godzimirski, Zuzanna Nowak, Krzysztof Kasianiuk, Lidia Puka, Marcin Terlikowski
Contributor(s): Jakub M. Godzimirski (Editor), Zuzanna Nowak (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Social Sciences, Governance, Sociology, Environmental and Energy policy, Government/Political systems, International relations/trade, Security and defense, Migration Studies, Geopolitics
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Keywords: Good government; Poland; Norway; Polish-Norwegian cooperation; security policy; energy policy; migration policy; national governance;
Summary/Abstract: W niniejszym raporcie przedstawiono główne wnioski z projektu badawczego, realizowanego w latach 2013–2016 przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM) i Norweski Instytut Spraw Międzynarodowych (NUPI) przy współpracy Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk (ISP PAN). Ponadto zaprezentowano dorobek projektu, oceniono jego znaczenie dla polityki i wskazano ujawnione w trakcie badań luki w wiedzy, które powinny stać się przedmiotem kolejnych badań. Projekt GoodGov pokazał istotne różnice między Polską a Norwegią w dziedzinie rządzenia (governance). Wynikają one z wzajemnego oddziaływania szeregu czynników wewnętrznych i zewnętrznych, m.in. historycznych doświadczeń, zależności od ścieżki rozwoju, położenia geograficznego, dostępu do zasobów naturalnych, a także rozwiązań instytucjonalnych oraz przynależności do organizacji i struktur międzynarodowych. Te ostatnie, m.in. Unia Europejska (UE) i Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), zasługują na szczególną uwagę, ponieważ wyznaczają własne priorytety, reguły i rozwiązania, rzutujące – zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio – na rządzenie na szczeblu narodowym w Polsce i Norwegii.

  • E-ISBN-13: 978-83-64895-82-1
  • Print-ISBN-13: 978-83-64895-81-4
  • Page Count: 41
  • Publication Year: 2016
  • Language: Polish