Ernest Hemingway Cover Image
 • Offer for Individuals Only 17.00 €

Ernest Hemingway
Ernest Hemingway

Contributor(s): Ewa Barbara Łuczak (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies, Studies of Literature, Philology, British Literature
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: Hemingway; American literature; 20th century
Summary/Abstract: This collection of essays reflects the directions of contemporary criticism of Hemingway’s prose and represents diverse critical strands and approaches. Aiming at critical variety over consensus, the authors demonstrate the rich legacy of the master from Key West and hope to convince the reader that Hemingway’s prose can still hold its appeal.

 • E-ISBN-13: 978-83-235-2912-5
 • Print-ISBN-13: 978-83-235-2904-0
 • Page Count: 302
 • Publication Year: 2017
 • Language: Polish
Śmierć w opowiadaniach Hemingwaya Obóz indiański, Krótkie szczęśliwe życie Franciszka Macombera i Rogi byka

Śmierć w opowiadaniach Hemingwaya Obóz indiański, Krótkie szczęśliwe życie Franciszka Macombera i Rogi byka
(Death in Hemingway's stories Indian Camp, A Short Happy Life Franciszek Macomber and Horns of the Bull)

 • Price: 3.00 €
Czyja Ameryka? Wiosenne potoki jako krytyka dyskursu eugenicznego

Czyja Ameryka? Wiosenne potoki jako krytyka dyskursu eugenicznego
(Whose America? Spring streams as a critique of eugenic discourse)

 • Price: 3.00 €
Zagubione pokolenia: Auschwitz, Guernica i wyczerpany język. Wokół powieści Słońce też wschodzi Ernesta Hemingwaya

Zagubione pokolenia: Auschwitz, Guernica i wyczerpany język. Wokół powieści Słońce też wschodzi Ernesta Hemingwaya
(Lost Generations: Auschwitz, Guernica and exhausted language. The sun also rises around the novel Ernest Hemingway)

 • Price: 3.00 €
Bohaterowie w bezruchu. Przedstawienia męskości w zbiorze Mężczyźni bez kobiet a zmiany w ideologiach genderowych na początku XX wieku

Bohaterowie w bezruchu. Przedstawienia męskości w zbiorze Mężczyźni bez kobiet a zmiany w ideologiach genderowych na początku XX wieku
(Heroes motionless. Representations of manhood in the set Men without women and changes in gender ideologies at the beginning XX century)

 • Price: 3.00 €
Wojna jest prosta: Pożegnanie z bronią

Wojna jest prosta: Pożegnanie z bronią
(The war is simple: Farewell to arms)

 • Price: 3.00 €
Zielone wzgórza Afryki: dobre zwierzę to martwe zwierzę?

Zielone wzgórza Afryki: dobre zwierzę to martwe zwierzę?
(The green hills of Africa: a good animal is a dead animal?)

 • Price: 3.00 €
Ekranizować i nie ekranizować, czyli jak Faulkner i filmowcy czytali Hemingwaya: Mieć i nie mieć

Ekranizować i nie ekranizować, czyli jak Faulkner i filmowcy czytali Hemingwaya: Mieć i nie mieć
(To screen and not to screen, or how Faulkner and the filmmakers read Hemingwaya: To have and not to have)

 • Price: 3.00 €
Czytając „obcego”: poszukiwanie kosmopolityzmu w Komu bije dzwon

Czytając „obcego”: poszukiwanie kosmopolityzmu w Komu bije dzwon
(Reading "Stranger": search for cosmopolitanism in Whom the bell rings)

 • Price: 3.00 €
Hem y „Cuba libre”: Stary człowiek i morze

Hem y „Cuba libre”: Stary człowiek i morze
(Hem and „Cuba libre”: The Old Man and the Sea)

 • Price: 3.00 €
O głodzie i dyscyplinie w Ruchomym święcie Ernesta Hemingwaya

O głodzie i dyscyplinie w Ruchomym święcie Ernesta Hemingwaya
(About hunger and discipline in a Mobile Festival Ernest Hemingway)

 • Price: 3.00 €
„Kto jest typem destrukcyjnym?” − Rajski ogród

„Kto jest typem destrukcyjnym?” − Rajski ogród
("Who is the destructive type?" - Garden of Eden)

 • Price: 3.00 €
O tym, co realne i nierealne w Pod Kilimandżaro Ernesta Hemingwaya

O tym, co realne i nierealne w Pod Kilimandżaro Ernesta Hemingwaya
(About what is real and unreal in Pod Kilimanjaro Ernest Hemingway)

 • Price: 3.00 €
Nie taki Hemingway poważny, jak go malują. Humor w Listach młodego Hemingwaya

Nie taki Hemingway poważny, jak go malują. Humor w Listach młodego Hemingwaya
(Hemingway is not so serious, how they paint it. Humor in Young Hemingway's Letters)

 • Price: 3.00 €