Current guidelines in doctoral research. Papers of the scientific conference of PHD students -  December 2015 and December 2016. Edition V-VI Cover Image

Orientări actuale în cercetarea doctorală. Materialele Colocviilor științifice ale doctoranzilor din 4 decembrie 2015 și 2 decembrie 2016. Ediția V-VI
Current guidelines in doctoral research. Papers of the scientific conference of PHD students - December 2015 and December 2016. Edition V-VI

Contributor(s): Nicolae Leahu (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Language studies, Language and Literature Studies, Economy, Education, Communication studies, Philology, Theory of Literature
Published by: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat Alecu Russo
Keywords: științe naturale; științe umaniste; științe exacte; cercetări ştiinţifice; colocvii ştiinţifice; doctoranzi; Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Summary/Abstract: Lucrarea include comunicările prezentate în cadrul Colocviului ştiinţific al doctoranzilor, „Orientări actuale în cercetarea doctorală”, care a avut loc pe 4 decembrie 2015 şi 2 decembrie 2016 în incinta Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

  • Print-ISBN-13: 978-9975-3145-8-9
  • Page Count: 187
  • Publication Year: 2017
  • Language: English, Romanian, French, Russian
Tehnologii informaționale și moderne în instruire

Tehnologii informaționale și moderne în instruire
(Information and modern technologies in training)

Mijloacele de finanţare şi limitele acestor finanţări

Mijloacele de finanţare şi limitele acestor finanţări
(Means of financing and limits of these financing)

Termeni creştini de origine grecească

Termeni creştini de origine grecească
(Christian terms of Greek origin)

Multiple intelligences to support task based language Learning in EFL

Multiple intelligences to support task based language Learning in EFL
(Multiple intelligences to support task based language Learning in EFL)

Aspecte ale utilizării situaţiilor didactice în procesul de instruire

Aspecte ale utilizării situaţiilor didactice în procesul de instruire
(Aspects of using didactical situations in university instruction)

Интериоризация как метод и его значение в формировании восприятия музыки ученика детской музыкальной школы

Интериоризация как метод и его значение в формировании восприятия музыки ученика детской музыкальной школы
(Interiorization as the method and its importance in the formation of student oercepcin of music in children’s music school)

Речевой акт как минимальная единица речевой деятельности

Речевой акт как минимальная единица речевой деятельности
(The Speech Act as the Smallest Unit of Speech Activity)

Semnificaţiile drumului în „Povestea vulturului” de Nicolai Costenco

Semnificaţiile drumului în „Povestea vulturului” de Nicolai Costenco
(The Meanings of the Road in Nicolae Costenco’s „Povestea Vulturului” („The Eagle’s Tale”))

Receptarea memorialisticii detenţiei lui Alexei Marinat în spaţiul românesc

Receptarea memorialisticii detenţiei lui Alexei Marinat în spaţiul românesc
(Receiving the memorial of Alexei Marinat's detention in Romania)