Is Bosnia and Herzegovina really as bad as it is written about? Cover Image

Da li je Bosna i Hercegovina zaista tako loša kako se o njoj piše?
Is Bosnia and Herzegovina really as bad as it is written about?

Author(s): Armina Galijaš
Subject(s): Government/Political systems, Nationalism Studies, Transformation Period (1990 - 2010), Present Times (2010 - today), Inter-Ethnic Relations, Politics and Identity, Peace and Conflict Studies
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine
Keywords: Bosnia and Herzegovina; Political issues; Dayton Peace Agreement; Nationalism; War in Bosnia; Ethnic conflict;
Summary/Abstract: Za razliku od izučavanja starog ili srednjeg vijeka, moderna povijest mora gotovo uvijek računati sa interdisciplinarnošću. Kako istoričari koji se bave ovim vremenom zalaze u druge discipline, tako i kolege iz drugih disciplina neminovno zalaze u povijest. Sama granica između disciplina nije uvijek potpuno jasna, metodološki, a često i teorijski pristupi i koncepti su prijemčivi za različite discipline. Iz tog razloga je i literatura koja je u fokusu moje prezentacije sveobuhvatnija i ne isključivo istorijska.

  • Page Range: 231-236
  • Page Count: 6
  • Publication Year: 2020
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian