Public R&D and Science – Industry Links in Economic Development: Implications for Bosnia and Herzegovina Cover Image

Javno istraživanje i razvoj i nauka – privredne veze u ekonomskom razvoju: Implikacije za Bosnu i Hercegovinu
Public R&D and Science – Industry Links in Economic Development: Implications for Bosnia and Herzegovina

Author(s): Slavo Radošević
Subject(s): National Economy, Business Economy / Management, Higher Education , Economic development, Socio-Economic Research
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine
Keywords: Research & Development; Science industry links; ‘Triple Helix’; Technology Upgrading;
Summary/Abstract: Ovaj rad predstavlja trenutno razumijevanje uloge javnog istraživanja i razvoja (I&R) u ekonomskom rastu i veze nauke i privrede u ekonomijama srednjeg nivoa dohotka, poput Bosne i Hercegovine (BiH). U drugom dijelu predstavljamo konvencionalno viđenje veza nauke i privrede koje te veze razmatra prvenstveno u smislu jednosmjernog prijenosa znanja ili njegove komercijalizacije iz istraživanja i razvoja u sektor poslovnih preduzeća. Na osnovu uporednih podataka, koji uključuju i BiH, pokazujemo alternativni pristup i raspravljamo o njegovoj relevantnosti u kontekstu BiH. Naš zaključak je da bi veze nauke i privrede (VNP) trebale podržati ukupno unaprijeđenje tehnologija, a ne (tj. ne samo) rast zasnovan na istraživanju i razvoju. U sljedećem dijelu predstavljamo trenutno razumijevanje uloge javnog istraživanja i razvoja u ekonomskom rastu. Drugi dio istražuje ulogu javnog istraživanja i razvoja u kontekstu konvergencije, dok treći dio posebno istražuje ulogu veza nauke i privrede u kontekstu konvergencije. Četvrti dio predlaže “triple helix” pristup vezama nauke i privrede za konvergencijske ekonomije. Njegove karakteristike ilustrujemo kroz podatke za ekonomije centralne i istočne Europe. Konačno, peti dio daje zaključak sa implikacijama za BiH.

  • Page Range: 17-38
  • Page Count: 22
  • Publication Year: 2021
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian