Impact of Intellectual Property Rights on the National Science System Cover Image

Uticaj prava intelektualnog vlasništva na nacionalne sisteme nauka
Impact of Intellectual Property Rights on the National Science System

Author(s): Joseph Straus
Subject(s): National Economy, Government/Political systems, Higher Education , State/Government and Education, Comparative Law
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine
Keywords: University-Industry-Government Relations; Intellectual Property Rights and National Science Systems;
Summary/Abstract: Nakon izlaganja o postupcima razvoja i korištenja vakcina protiv COVID-19 u 2020. godini, kao primjera uspješne saradnje između akademske zajednice, industrije i vlada u podršci istraživanju i pretvaranju njegovih rezultata u inovacije potpomognute patentima, ovaj rad se okreće nacionalnim naučnim sistemima. Prvo se bavi pionirskom ulogom izveštaja “Nauka, beskrajna granica” (“Science the Endless Frontier”) iz 1945. godine, koji predstavlja Magna cartu američke nauke i njene politike patenata. Pomenuti su i kasniji razvoji u SAD-u koji otkrivaju postupni zaokret od poticanja prijenosa znanja i tehnologije sa institucija koje finansira država na industriju, dopuštajući to samo u obliku neekskluzivnih licenci, do nametanja obaveze komercijalizacije rezultata istraživanja javnom istraživačkom sektoru, dopuštajući ekskluzivne licence i prijenos prava intelektualnog vlasništva privatnim kompanijama, a sve uz prepoznavanje i očuvanje akademske slobode i istraživanja. Dalje, rad tematizira razvoj na razvoj događaja u zemljama u kojima su zakonodavci generalno slijedili američki model. Naposlijetku, ovaj prilog govori o sistemu prava intelektualnog vlasništva u svjetlu specifičnih potreba akademskih istraživača.

  • Page Range: 51-77
  • Page Count: 27
  • Publication Year: 2021
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian