The Crisis of Ethically Neutral Science Cover Image

Kriza etički neutralne znanosti
The Crisis of Ethically Neutral Science

Author(s): Mile Babić
Subject(s): Ethics / Practical Philosophy, Contemporary Philosophy, Philosophy of Mind, Higher Education , Philosophy of Education
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine
Keywords: science; crisis of ethically neutral science; global power; global responsibility; fundamental ethical imperative; new idea of brotherhood;
Summary/Abstract: Današnja kriza morala u znanstveno-tehničkoj civilizaciji vodi nas u zajedničku propast, jer je suvremena znanost (koja je slobodna od morala) nerazdvojivo povezana s tehnikom, pa se može nazivati tehnoznanost. Kao takva ona ima danas monopol na znanje o svijetu te zbog toga posjeduje najveću moć u dosadašnjoj povijesti i u tijesnoj je sprezi s nosiocima moći: s ekonomijom, politikom, medicinom, medijima, državama i međunarodnim kompanijama. Imati najveću zamislivu moć (koja, po Kantu, kvari slobodu umnoga rasuđivanja), a pritom biti slobodan od morala koji ograničuje tu moć, znači pretvoriti svijet u svijet najmodernijeg barbarstva i nasilja, uništenja i samouništenja. Samo moralno odgovorna znanost sposobna je za budućnost i ona je pretpostavka civilizacije sposobne za budućnost. Samo odgovorna znanost može spriječiti pretvaranje znanosti u sveobuhvatnu dogmu. Stoga znanost mora biti slobodna od svake ideologije koja prikazuje stvarnost crno-bijelom tehnikom te tako proizvodi taštinu, mržnju i nasilje. Globalna znanost zahtijeva globalni etos (globalnu odgovornost). Znanosti je stalo do istine koja nas oslobađa od laži i povezuje nas u jednu zajednicu. Temeljni etički imperativ primum non nocere (‘najprije ne škoditi životu’) vrijedi svuda i zauvijek. Etički odgovorna znanost zahtijeva promjenu svijesti pojedinca i ponovno otkrivanje ideje bratstva. Nijedno ljudsko djelovanje postojeću stvarnost ne smije razarati i uništavati, nego je mora usavršavati.

  • Page Range: 79-98
  • Page Count: 20
  • Publication Year: 2021
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian