Financing research and development around the world, in Southeast Europe and in Bosnia and Herzegovina Cover Image

Finansiranje istraživanja i razvoja u svijetu, jugoistočnoj Evropi i Bosni i Hercegovini
Financing research and development around the world, in Southeast Europe and in Bosnia and Herzegovina

Author(s): Fikret Čaušević
Subject(s): National Economy, Business Economy / Management, Economic history, Economic policy, Comparative politics, Transformation Period (1990 - 2010), Present Times (2010 - today)
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine
Keywords: research and development (R&D); financing; world; Southeast Europe; Bosnia and Herzegovina; Economic Complexity Index;
Summary/Abstract: Ovaj rad analizira finansiranje naučnog i istraživačkog rada, počevši od globalnog i regionalnog konteksta, završavajući sa specifičnostima i ulaganjima za ove namjene u Bosni i Hercegovini. U prvom dijelu analiziran je globalni kontekst, koji sadrži i analizu deset zemalja s najvećim ulaganjima za ove namjene, kao i strukturom izvora finansiranja po sektorima. U skladu s posljednjim dostupnim podacima UNESCO-a, koji se u vrijeme pisanja ovog rada na globalnom nivou odnose na 2018. godinu, vodeće zemlje po relativnom ulaganju u istraživanje i razvoj bile su Južna Koreja i Japan, dok po apsolutnim iznosima dva vodeća mjesta zauzimaju SAD i Kina. Drugi dio ovog rada fokusiran je na uporednu analizu ulaganja u istraživanje i razvoj u zemljama centralne i jugoistočne Evrope. U ovoj grupi zemalja dominira Slovenija, koju slijede Republika Češka i Mađarska. Treći dio je u cijelosti posvećen specifičnostima Bosne i Hercegovine, kao i nekim od ključnih faktora vrlo niskog nivoa ulaganja za istraživanje i razvoj u ovoj zemlji. U četvrtom dijelu prezentirani su neki od uspješnih primjera bosanskohercegovačkih kompanija po ključnim industrijskim granama u kojima je Bosna i Hercegovina ostvarila natprosječne rezultate u poređenju sa zemljama jugoistočne Evrope, u kontekstu niskih ulaganja u istraživanje i razvoj, s jedne strane, i vrlo dobrih izvoznih rezultata mjerenih Indeksom ekonomske kompleksnosti i Indeksom kompleksnosti proizvoda, s druge strane.

  • Page Range: 99-118
  • Page Count: 20
  • Publication Year: 2021
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian