Influence of development of scientometrics on the outlook and functioning of the science system in the world and in individual countries Cover Image

Uticaj razvoja scienciometrije na izgled i funkcionisanje sistema nauke u svijetu i pojedinim državama
Influence of development of scientometrics on the outlook and functioning of the science system in the world and in individual countries

Author(s): Enver Zerem, Suad Kunosic
Subject(s): Higher Education , State/Government and Education
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine
Keywords: internationally recognized criteria; academic community; education; ranking web of world universities;
Summary/Abstract: Društveni značaj i kvalitet naučnog istraživanja u velikoj mjeri ovise o korisnosti rezultata istraživanja za društvenu i naučnu zajednicu. Nedostatak sredstava i želja da se sredstva dodijele visokokvalitetnim istraživanjima čine sve značajnijim procjenu kvaliteta istraživanja i valorizaciju znanja. Međutim, vrlo je teško primijeniti kriterije koji mogu objektivno procijeniti naučna istraživanja, pružajući precizne kvalitativne i kvantitativne podatke na kojima bi agencije za finansiranje mogle temeljiti svoje odluke. Proizvod naučnog istraživanja uglavnom su informacije objavljene u naučnim časopisima. One su temelj širenja znanja i osnovni kriterij za akademsku i naučnu evaluaciju, regrutovanje sredstava za naučna istraživanja i napredovanje u karijeri. Pored evaluacije naučnih publikacija, postoji širok spektar drugih aktivnosti koji odražavaju naučni kredibilitet znanstvenika, kao što su: broj i kvalitet grantova za naučnoistraživačke projekte, liderstvo u nacionalnim ili međunarodnim akademskim društvima, članstvo u redakcijama uglednih časopisa, mentorstva u doktorskim disertacijama i slično. Mada su te aktivnosti važne i daju kredibilitet znanstveniku, relevantni scientimetrijski sistemi pokrivaju samo publikacije, izostavljajući druge kriterije od naučne važnosti, u ocjenjivanju prilikom akademskog napredovanja znanstvenika, kao i konkursima za dobijanje grantova za finansijsku potporu naučnim istraživanjima. Razlog tome je činjenica da su ove aktivnosti, bez obzira na važnost, vrlo heterogene, sa specifičnim karakteristikama i zahtijevaju veoma raznolike parametre za ocjenu. Stoga, za ove aktivnosti ne postoje univerzalni kriterijumi vrednovanja i njihov se kvalitet, uglavnom, procjenjuje individualno, ovisno o namjeni procjene. Bez obzira na manjkavosti, sistemi rangiranja univerziteta su važni komparativni parametri za procjenu kvaliteta naučne i edukativne vrijednosti univerziteta.

  • Page Range: 143-162
  • Page Count: 20
  • Publication Year: 2021
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian