# V4 2015: uneasy search for answers to European challenges Cover Image

# V4 2015: neľahké hľadanie odpovedí na európske výzvy
# V4 2015: uneasy search for answers to European challenges

Author(s): Tomáš Strážay
Subject(s): Politics, International relations/trade, Migration Studies, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: Slovakia; 2015; foreign policy; Visegrad; V4; Europe; challanges; Ukraine; migrations; EU;
Summary/Abstract: Vyšehradská skupina, tak ako napokon celá Európska únia, čelila aj v roku 2015 výzvam prichádzajúcim z vonkajšieho prostredia a v menšom meradle tiež takým, ktoré súviseli s jeho vnútorným fungovaním. Napriek pokračujúcemu rusko ukrajinskému konfliktu sa dominantnou témou vo vyšehradskom i európskom (nielen zahraničnopolitickom diskurze) stala migračná a utečenecká kríza. Postoj k nej ovplyvňoval tak vnútornú dynamiku Vyšehradu, ako aj jeho vnímanie v rámci EÚ. Vyšehradské krajiny čelili zhoršenej reputácii v očiach niektorých členských krajín Únie, ktoré kritizovali ich nesolidárny postoj v otázke redistribučných kvót. Prirodzene, značná časť vyšehradskej agendy sa niesla v znamení kontinuity, čo sa týka slovenského aj českého predsedníctva. Významnými oblasťami spolupráce tak boli naďalej napríklad energetika či bezpečnosť a obrana. Spolupráca s krajinami východného susedstva a západného Balkánu tvorili piliere formátu V4 plus, ktorý sa rozšíril o ďalších partnerov. Jedným z významných zadaní pre obe predsedníctva bolo vyvažovať spoluprácu s nevyšehradskými krajinami s vnútornou súdržnosťou V4. Potvrdilo sa, že vyšehradská spolupráca zostáva imúnna voči vnútropolitickému vývoju v jednotlivých krajinách. Hoci májové prezidentské i októbrové parlamentné voľby v Poľsku znamenali diametrálnu zmenu v oblasti poľskej vnútornej politiky, na vzťahoch v rámci V4 sa to neprejavilo.

  • Page Range: 59-67
  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2016
  • Language: Slovak