Security and defense policy in 2013 Cover Image

Bezpečnostná a obranná politika v roku 2013
Security and defense policy in 2013

Author(s): Róbert Ondrejcsák
Subject(s): Politics, International relations/trade, Security and defense, Military policy
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: Slovakia; 2013; foreign policy; security; defense; armed forces; NATO; Ministry of Defense;
Summary/Abstract: Bezpečnostná a obranná politika v roku 2013 nebola hlavnou témou širšej politickej či verejnej debaty. Až dramatické zmeny vo východnej Európe, ktoré začiatkom roka 2014 zásadne ovplyvnili strategickú situáciu nielen v našom bezprostrednom regióne, ale aj v širšom transatlantickom priestore, upriamili pozornosť na otázky bezpečnosti a obrany. Ako však bolo spomenuté, do konca roka 2013 nenabrali dynamiku a intenzitu, ktorá by dosiahla až prah citlivosti politickej elity, resp. verejnosti.

  • Page Range: 55-63
  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2014
  • Language: Slovak