Security and defense policy of Slovakia in 2012 Cover Image

Bezpečnostná a obranná politika Slovenskej republiky v roku 2012
Security and defense policy of Slovakia in 2012

Author(s): Ivo Samson
Subject(s): Politics, International relations/trade, Security and defense, Military policy
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: Slovakia; 2012; foreign policy; security; defense; NATO; missions;
Summary/Abstract: Bezpečnostná politika Slovenskej republiky v roku 2012 sa dá vymedziť dvomi zameraniami, resp. dvomi piliermi. Na jednej strane nachádzame bezpečnostnú politiku ako zastrešujúcu schému bezpečnostného postavenia Slovenska. Druhým pilierom je užšie – vojenské – vymedzenie bezpečnostnej politiky, pre ktoré sa používa generický termín obranná politika. Oba piliere tvorili kohézny celok, ale na praktické použitie a orientáciu sa v článku rozoberajú v osobitných celkoch s dôrazom buď na prvú, alebo na druhú dimenziu bezpečnosti. Prvý rozmer sa spája s postavením Slovenska vo svete, v Európe a napokon v samotnom geografickom regióne strednej Európy, ktorý vytvára aj špecifickú a len málo inštitucionalizovanú jednotku regionálnej spolupráce – V4.

  • Page Range: 61-68
  • Page Count: 8
  • Publication Year: 2013
  • Language: Slovak