Security and defense policy of Slovakia Cover Image

Bezpečnostná a obranná politika Slovenskej republiky
Security and defense policy of Slovakia

Author(s): Ivo Samson
Subject(s): Politics, International relations/trade, Security and defense, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: Slovakia; 2011; foreign policy; security; defense; NATO; missions;
Summary/Abstract: Rok 2011 znamenal pre bezpečnostnú a obrannú politiku Slovenskej republiky reflektovanie tak vonkajšieho bezpečnostného prostredia, ako aj vývoja na domácej politickej scéne vrátane vývoja v Ozbrojených silách Slovenskej republiky (OS SR). Najdôležitejšie vonkajšie podnety, na ktoré SR vzhľadom na svoju účasť či už v druhom pilieri EÚ alebo z dôvodu svojho členstva v Severoatlantickej aliancii musela reagovať, sa dajú – bez stanovenia závažnosti a priorít – zhrnúť do niekoľkých udalostí, resp. procesov.

  • Page Range: 19-29
  • Page Count: 11
  • Publication Year: 2012
  • Language: Slovak