Possibilities and limits of the next „vyšehradizácie“ Vyšehradu Cover Image

Možnosti a limity ďalšej „vyšehradizácie“ Vyšehradu
Possibilities and limits of the next „vyšehradizácie“ Vyšehradu

Author(s): Tomáš Strážay
Subject(s): Politics, Economic policy, International relations/trade, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: Slovakia; 2011; foreign policy; EU; V4; territory; funds; economy;
Summary/Abstract: Počas roka 2011 prechádzala Európska únia zložitým obdobím, ktoré pokračovalo aj v roku 2012. Dlhová kríza mala za následok celkovú krízu v eurozóne, pribúdali tiež otázniky nielen nad budúcnosťou spoločnej meny, ale aj celého európskeho projektu samého osebe. Krajiny V4 ani samotná skupina touto krízou, prirodzene, nezostali nedotknuté. Hoci členom eurozóny je spomedzi vyšehradských krajín nateraz iba Slovensko, prepojenosť českej a maďarskej ekonomiky s eurozónou – predovšetkým vzhľadom na ich otvorenosť – nemožno spochybňovať. A hoci Poľsko, najmä vďaka veľkosti domáceho trhu, vychádza v rámci krajín V4 z krízy dlhodobo najlepšie, predstavitelia Poľska si dostatočne uvedomujú pripútanosť vlastnej krajiny k EÚ.

  • Page Range: 49-58
  • Page Count: 10
  • Publication Year: 2012
  • Language: Slovak