The World of Gods and Monsters: Transhumanist Utopianism Cover Image
  • Price 3.00 €

Svet bogova i čudovišta: transhumanistički utopizam
The World of Gods and Monsters: Transhumanist Utopianism

Author(s): Milica Živković
Subject(s): Cultural Essay
Published by: Kontrast
Summary/Abstract: U malo poznatoj paraboli, na tri strane kriptičnog teksta, krajnje neočekivano od „patrijarha eksperimentalne fi lozofi je”, kako su ga nazivali njegovi sledbenici, Fransis Bekon identifi kuje mitsko čudovište Sfi ngu sa naukom. Nauka je, obrazlaže Bekon, potencijalno opasno čudovište koje boravi na uzvišenim mestima znanja, a istovremeno „zaposeda drumove“ gde smrtnike izaziva svojim pitanjima. Nauka-sfi nga postavlja dve zagonetke: o prirodi stvari i prirodi čoveka. Pitanja vezana za prirodu čoveka predstavljaju posebno veliku opasnost, o čemu najbolje svedoči sudbina Edipa. Osim toga, nemoguće je nauku odvojiti od njene sestre bliznakinje tehnologije, kao što je Sfi nginu ljudsku glavu nemoguće odvojiti od tela lava. Ili, kontemplaciju muza iz kojih nastaju zagonetke od bolnih i okrutnih rešenja, izbora i odluka sa kojima Sfi nga suočava čoveka svojim zagonetnim pitanjima. Priroda je nauke takva, zaključuje Bekon, da se mora obazrivo postupati sa njom, i stalno imati na umu koliki je rizik potrage za odgovorima na krajnja pitanja, kao što su tajne života i ljudskog uma, pošto „ljudi obično nastupaju ishitreno i u preteranoj žurbi nude rešenje“. Drugim rečima, nauka je zavodljiva i opasna, i zato je treba ukrotiti, njenim se izazovima odupreti, ili će nas kao kakvo čudovište prožderati.

  • Page Range: 65-73
  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2018
  • Language: Serbian