Jovan Dulović Case: Why is the Hague Tribunal Harassing the Journalist of "Vreme" Cover Image

Slučaj Jovana Dulovića: Zašto tužilaštvo Haškog suda maltretira novinara „Vremena“
Jovan Dulović Case: Why is the Hague Tribunal Harassing the Journalist of "Vreme"

Author(s): Tatjana Tagirov
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Media studies, Criminal Law, Recent History (1900 till today), Transformation Period (1990 - 2010), Wars in Jugoslavia
Published by: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Keywords: Great Serbia project; Vojislav Šešelj; trial; Hague; media; "Vreme"; Jovan Dulović; journalist; testimony; ;
Summary/Abstract: Naš novinar Jovan Dulović ima dugačku historiju pomaganja Haškom tribunalu i Haškom tužilaštvu u njihovom traganju za istinom o krvavim ratnim godinama u bivšoj Jugoslaviji: Vukovar, Lovas, Zvornik... Prvi kontakt s haškim istražiteljima – na njihovu inicijativu – uspostavljen je još 1992. godine, kad još nitko nije optužen za zločine u Vukovaru i Lovasu (još se ne spominje ni "vukovarska trojka", ni Slobodan Milošević koji će još godinama nakon toga biti "garant mira i stabilnosti na Balkanu"), zahvaljujući izvještajima koje je Dulović pisao s vukovarskog ratišta i tome što se početkom te godine saznalo za strašni masakr 200 hrvatskih ratnih zarobljenika na Ovčari kod Vukovara.

  • Page Range: 1065-1070
  • Page Count: 6
  • Publication Year: 2009
  • Language: Croatian