Проблема соотношения права и закона в философии И. Канта и Г. Радбруха Cover Image

Проблема соотношения права и закона в философии И. Канта и Г. Радбруха
Проблема соотношения права и закона в философии И. Канта и Г. Радбруха

Author(s): Efim Mohorea
Subject(s): Philosophy, Political Philosophy
Published by: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat Alecu Russo
Keywords: imperativ; raţiune practică; voinţă; drept (natural, pozitiv); lege; libertate; valoare; judecată de valoare; dreptate; stabilitate; ordine
Summary/Abstract: Lucrarea e consacrată analizei coraportului dintre drept (jus) şi lege (lex) în filosofia dreptului a filosofului I. Kant şi a juristului şi filosofului dreptului G. Radbruch. Ambii savanţi întemeia-ză dreptul a priori pe raţiune, dar îl determină pe principii diferite: I. Kant – pe libertate, în contextul imperativului categoric, iar G. Radbruch – pe dreptate ca valoare ideală supremă.

  • Page Range: 310-316
  • Page Count: 7
  • Publication Year: 2019
  • Language: Russian