Hopeless politics Cover Image

Beznadežna politika
Hopeless politics

Author(s): Vladimir Gligorov
Subject(s): Diplomatic history, Ethnohistory, Political history, Recent History (1900 till today)
Published by: Peščanik NVO
Keywords: Yugoslavia; decomposition; 20th century; Serbia; politics; foreign policy;
Summary/Abstract: „(K)oliko je težak, neravnopravan i ponižavajući položaj srpskog naroda…koliko je beznadežan položaj srpskog naroda…“ Dobrica Ćosić uz saglasnost Mihaila Markovića i Ljubomira Tadića (1985) To je moglo da se ne vidi tada, ali je jasno danas. Gledano unazad i ceneći današnju srpsku politiku vidi se jasno njena trajna besciljnost. Drugi učesnici u neslavnom raspadu Jugoslavije nisu sopstvene ciljeve opravdavali smislenim razlozima, recimo o nacionalnoj neravnopravnosti, ali su videli interes u osamostaljivanju i koristili su one argumente za koje su mislili da bi mogli da im pribave potrebnu podršku kako bi ostvarili cilj kojem su težili. Da bi se jasno videla beznadežnost srpske politike dovoljno je postaviti pitanje: Ako se ne teži promeni granica, čemu se teži odustajanjem od Jugoslavije?

  • Page Count: 6
  • Publication Year: 2021
  • Language: Serbian