How to evaluate Safety Risks and Risks of Today’s World? Cover Image

Jak vyhodnocovat Bezpečnostní Hrozby a Rizika Dnešního Světa?
How to evaluate Safety Risks and Risks of Today’s World?

Author(s): Jan Eichler
Subject(s): International relations/trade, Security and defense, Methodology and research technology, Geopolitics
Published by: Ústav mezinárodních vztahů
Keywords: international relations; security threat and risk; NATO Rome Declaration on Peace and Co-operation; terrorism; Security Risk or Security Challenge;
Summary/Abstract: Od skončení studené války se ve světě i v ČR trvale diskutuje o pojmech bezpečnostní hrozba a riziko. Významným mezníkem se stala Římská deklarace NATO o míru a spolupráci (listopad 1991). Ta se pod vlivem zásadní změny mezinárodní situace zcela odklonila od pojmu hrozba, protože od té doby byl po čtyři desetiletí spojován výlučně s Varšavskou smlouvou a zejména pak se SSSR. Pojem hrozba nahradila výrazem bezpečnostní riziko (Security Risk) či bezpečnostní výzva (Security Challenge). Pod tato slova zahrnula i terorismus a šíření ZHN. Další vývoj však ukázal, že to byla vážná chyba. Ve skutečnosti totiž nešlo ani o rizika, ani o výzvy, ale naopak o vážné hrozby. Na počátku 90. let to byly zdánlivě skryté, latentní hrozby, které se během následujícího desetiletí přeměnily na dvě nejvážnější a nenaléhavější bezpečnostní hrozby globálního rozměru.

  • Page Count: 8
  • Publication Year: 2004
  • Language: Czech