How to implement Development Cooperation after EU Accession? Cover Image

Jak realizovat Rozvojovou Spolupráci po Vstupu do EU?
How to implement Development Cooperation after EU Accession?

Author(s): Petr Jelínek
Subject(s): International relations/trade, Law on Economics, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Ústav mezinárodních vztahů
Keywords: EU Accession; Public Procurement Act; development cooperation projects; NGOs; scholarship; international organizations;
Summary/Abstract: Nový zákon o veřejných zakázkách ruší výjimku z uplatňování pravidel pro veřejné zakázky pro projekty rozvojové spolupráce. Systém rozvojové spolupráce je nutné transformovat tak, aby byl s novým právním prostředím kompatibilní. Zvažovat přitom lze následující alternativy: • Formální zavedení výběrových řízení, v nichž projekt formuluje subjekt, který se následně zúčastní výběrového řízení. • Předání odpovědnosti za nakládání s prostředky na partnerské země. • Vázané granty nebo měkké půjčky partnerské vládě. • Využívání expertů se zaměstnaneckým poměrem vůči státu nebo subjektu s exkluzivitou na implementaci projektů rozvojové spolupráce. • Spolufinancování s nevládními organizacemi. • Poskytování pomoci ve formě stipendií. • Poskytování pomoci ve formě projektů v hodnotě pod 2 mil. Kč. • Využívání svěřeneckých fondů u mezinárodních organizací. • Formulace projektů pracovníky odpovědných ministerstev, následné vypsání výběrového řízení. • Formulace projektů externími experty kontrahovanými odpovědným ministerstvem, následné výběrové řízení, jehož se subjekt spojený s formulací projektu nebude moci zúčastnit. • Formulace projektů pracovníky zastupitelských úřadů, následné vypsání výběrového řízení. • Formulace projektů externími experty kontrahovanými zastupitelskými úřady, následné výběrové řízení, jehož se subjekt spojený s formulací projektu nebude moci zúčastnit. Doporučit lze zejména varianty počítající s formulací projektů, ať již pracovníky ministerstev, zastupitelských úřadů nebo externími experty, a vypsání standardních výběrových řízení. Další varianty lze doporučit jako doplňkové, respektive vhodné k uplatnění ve střednědobé a dlouhodobé perspektivě.

  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2004
  • Language: Czech