How to maintain a united Europe, if they do not approve unanimously of the Constitutional Treaty: the benefits and risks of different scenarios Cover Image

Jak zachovat jednotnou Evropu, když neschválí jednotně ústavní smlouvu: výhody a rizika různých scénářů
How to maintain a united Europe, if they do not approve unanimously of the Constitutional Treaty: the benefits and risks of different scenarios

Author(s): Jan Karlas
Subject(s): Constitutional Law, International relations/trade, Transformation Period (1990 - 2010), EU-Accession / EU-DEvelopment, EU-Legislation
Published by: Ústav mezinárodních vztahů
Keywords: European Constitutional Treaty; European public; European integration; EU ratification; Member States;
Summary/Abstract: Dne 5. dubna 2005 proběhla v Praze mezinárodní konference nazvaná “Role Evropské ústavní smlouvy a důsledky ratifikačního procesu”. Jejím cílem bylo diskutovat různé scénáře ratifikačního procesu Evropské ústavní smlouvy (dále ústavní smlouva) a jejich možné důsledky pro další vývoj Evropské unie (dále EU). V návaznosti na tuto konferenci a myšlenky, které na ní zazněly, zde předkládáme vymezení scénářů, ke kterým by proces ratifikace ústavní smlouvy mohl vést. Zaměřujeme se přitom na scénáře případného neschválení ústavní smlouvy v některém členském státu nebo v některých členských státech EU (dále členský stát), neboť toto téma bylo středem pozornosti i na uvedené konferenci. Toto zaměření není dáno postojem k obsahu ústavní smlouvy, nýbrž snahou zamyslet se nad tím, jaké následky by nepřijetí mohlo mít pro další vývoj evropské integrace.

  • Page Count: 10
  • Publication Year: 2005
  • Language: Czech