Czech Foreign Policy 1993-2005 - from

Česká zahraniční politika 1993–2005 — od „Návratu do Evropy“ k evropeizaci
Czech Foreign Policy 1993-2005 - from "Return to Europe" to Europeanization

Author(s): Vladimír Handl, Otto Pick
Subject(s): Political history, International relations/trade, Transformation Period (1990 - 2010), EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Ústav mezinárodních vztahů
Keywords: Czech Republic; foreign policy; EU accession; 1993-2005; Ministry of Foreign Affairs; Europeanization;
Summary/Abstract: Směřování České republiky v 90. letech bylo ne zcela přesně charakterizováno jako „návrat do Evropy”. V oblasti zahraniční politiky šlo především o realizaci strategické agendy, která měla zemi zajistit odpovídající místo v mezinárodních vztazích po konci studené války. Vstup do EU naplňování této agendy završil, a je tedy na místě zamyslet se nad celkovými výsledky české zahraniční politiky v období transformace. Je to rovněž příležitost pro diskusi o zaměření politiky České republiky jako členské země Evropské unie.

  • Page Count: 17
  • Publication Year: 2005
  • Language: Czech