The Czech Republic and Russia: How Long After EU Enlargement? Cover Image

Česká Republika a Rusko: Jak dál po rozšíření EU?
The Czech Republic and Russia: How Long After EU Enlargement?

Author(s): Petr Kratochvíl
Subject(s): International relations/trade, Transformation Period (1990 - 2010), EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Ústav mezinárodních vztahů
Keywords: Czech Republic; Russia; EU; EU accession; foreign policy; politics;
Summary/Abstract: Rok 2004 byl pro Českou republiku (ČR) v mnoha ohledech přelomový, přičemž zásadní změnou byl český vstup do Evropské unie. Ve zcela odlišném prostředí EU si Česká republika postupně stanovuje priority, na něž se zaměří její zahraniční politika. Často zmiňovanou prioritou je přitom Ruská federace. Avšak přestože se přednostní orientace české zahraniční politiky na Rusko opakovaně objevovala v projevech nejvyšších českých představitelů, praktická náplň naší politiky vůči Rusku se vytváří jenom velmi pomalu. To souvisí jednak s rychle se měnící situací v Rusku a jednak s konfrontací české zahraniční politiky s postojem evropských institucí i jednotlivých členských států. ČR si ale váhání nemůže dovolit: Nové členské země jako například Polsko nebo Litva se v unijní politice vůči Rusku angažovaly od okamžiku vstupu do EU a jsou dnes všeobecně vnímány jako spolutvůrci postojů EU vůči Rusku i celému Společenství nezávislých států. V případě ČR tomu tak přes snahu českého ministerstva zahraničí dosud není a naši zemi nevnímá jako významného aktéra ani ruská diplomacie. Aktivizace české zahraniční politiky vůči Rusku by zároveň byla vhodným gestem v souvislosti s možnou návštěvou prezidenta Putina v ČR. ČR však může ze své dosavadní malé vyprofilovanosti ve vztahu k Rusku paradoxně i získat. Vztahy Ruska s Evropskou unií jsou napjaté a nové členské země většinou zvolili také poměrně ostrý tón. Zároveň se v posledních měsících zvyšuje asertivita Putinovy administrativy, a to jak v Rusku samotném, tak i ve vztahu k zahraničí. Naše země, která je v tomto sporu vnímána jako víceméně neutrální aktér, proto může sehrát významnou prostředkující roli. Tento text má čtyři základní části: Přehled institucionálních a smluvních vazeb mezi EU a Ruskem, stručný seznam základních problémů, doporučení pro EU jako celek a specifická doporučení pro ČR.

  • Page Count: 6
  • Publication Year: 2005
  • Language: Czech