How to Communicate Europe? Communication and public attitudes towards the EU Cover Image

Jak komunikovat Evropu? Komunikace a postoj veřejnosti k EU
How to Communicate Europe? Communication and public attitudes towards the EU

Author(s): Jan Karlas
Subject(s): Communication studies, International relations/trade, Transformation Period (1990 - 2010), Conference Report, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Ústav mezinárodních vztahů
Keywords: European integration; communication; public attitudes towards the EU; politics; 2005;
Summary/Abstract: Dne 21. října 2005 se v Olomouci uskutečnila konference nazvaná „Jak komunikovat Evropu? Komunikace a postoj veřejnosti k EU“. Jednalo se o třetí z cyklu čtyř konferencí nazvaného „Evropská integrace a evropská veřejnost“. Mezi hlavní otázky konference patřily význam komunikace vůči veřejnosti v otázkách týkajících se evropské integrace (dále jen jako komunikace) a také současné problémy a možné strategie této komunikace. V tomto shrnutí nabízíme přehled hlavních myšlenek, jež na této konferenci zazněly. Připojujeme rovněž konkrétní doporučení, která byla na konferenci navržena a která by měla vést ke zmírnění přetrvávajících nedostatků komunikace.

  • Page Count: 10
  • Publication Year: 2005
  • Language: Czech