European integration and democracy: consensus on a democratic deficit and disputes about its inevitability Cover Image

Evropská integrace a demokracie: shoda o demokratickém deficitu a spory o jeho nevyhnutelnosti
European integration and democracy: consensus on a democratic deficit and disputes about its inevitability

Author(s): Jan Karlas
Subject(s): Government/Political systems, International relations/trade, Transformation Period (1990 - 2010), Conference Report, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Ústav mezinárodních vztahů
Keywords: politics; EU integration; EU democracy; EU political system; public scrutiny;
Summary/Abstract: Dne 3. listopadu 2005 se v Brně uskutečnila poslední konference cyklu „Evropská integrace a evropská veřejnost“ nazvaná „Evropská integrace a demokracie – rozhodovací proces a veřejná kontrola“. Společným rysem všech pohledů, které se na konferenci objevily, byla shoda o tom, že politický systém Evropské unie (EU) se z hlediska demokracie vyznačuje určitými nedostatky. Konference tak potvrdila názor převládající v probíhajících diskusích o stavu demokracie v EU, podle kterého se EU vyznačuje tzv. demokratickým deficitem. Protože různí kritikové demokratického deficitu EU často kladou důraz na odlišné roviny politického systému EU, snažíme se v tomto shrnutí o syntetický přístup, který věnuje pozornost všem zdůrazňovaným rovinám politického systému EU a tedy všem hlavním prvkům demokratického deficitu EU.

  • Page Count: 11
  • Publication Year: 2005
  • Language: Czech