Can the big countries allow themselves to be kind? Cover Image

Mohou si velké země dovolit být vlídné?
Can the big countries allow themselves to be kind?

Author(s): Lucie Königová
Subject(s): International relations/trade, Transformation Period (1990 - 2010), Conference Report
Published by: Ústav mezinárodních vztahů
Keywords: politics; foreign policy; USA; Great Britain; France; Germany; Czech Republic;
Summary/Abstract: Dne 8. listopadu 2005 se konala v Praze konference „Mezi pragmatismem a ideály. Jakou úlohu mají normy při formulaci zahraniční politiky?“. Její druhý blok „Mohou si velké země dovolit být vlídné?“ se zabýval otázkou norem v zahraniční politice současných a bývalých velmocí – USA, Velké Británie, Francie a Německa. V panelu, jemuž předsedal Jiří Schneider (Program of Atlantic Security Studies, Praha), na toto téma hovořili Frédéric Charillon, ředitel pařížského Centre d'etudes en Sciences Sociales de la Défense, Ward J. Thomas z College of the Holy Cross v massachusettském Worcesteru, dále Günter Hellmann z Johann Wolfgang Goethe Universität ve Frankfurtu nad Mohanem a konečně Christopher Coker z London School of Economics. Příspěvky těchto čtyř expertů diskutoval Pavel Barša, výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. V pronesených příspěvcích a následné diskusi se výrazně profilovala čtyři hlavní témata spojená s otázkou norem v zahraniční politice velkých zemí. Tento policy paper se soustředí nejen na ně, nýbrž i na doporučení pro Českou republiku. Ta je sice, na rozdíl od výše zmíněných, malým státem, nicméně zahraniční politika současných i bývalých velmocí má na ni bezprostřední dopad. Je tedy žádoucí, aby ČR hledala optimální strategii spojenectví s těmito zeměmi.

  • Page Count: 7
  • Publication Year: 2005
  • Language: Czech