What to do with the European Constitutional Treaty? Cover Image

Co dělat s Evropskou ústavní smlouvou?
What to do with the European Constitutional Treaty?

Author(s): Petr Drulák, Jan Karlas
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law, International relations/trade, EU-Legislation
Published by: Ústav mezinárodních vztahů
Keywords: European Constitutional Treaty; Czech Republic; institutional reform; France; Netherlands;
Summary/Abstract: Když občané Francie a Nizozemska odmítli Evropskou ústavní smlouvy, nejvyšší představitele států EU vyzvali k reflexi, která by měla přinést návrhy týkající se dalšího osudu tohoto dokumentu. Čeští politici tuto výzvu pochopili tak, že ústavní smlouva mizí z politické agendy a že se jí proto už nemusí zabývat. Opak je pravdou. ČR musí záhy k této otázce zaujmout jasnou pozici. Dlouhodobě platí, že řada členských států EU má zájem na institucionální reformě. Ač ústavní smlouva je v současné podobě mrtvá, její text představuje východisko pro další diskuse o institucionální reformě. Bezprostřední impuls této diskusi dávají začínající německé předsednictví EU a nadcházející prezidentské volby ve Francii.

  • Page Count: 6
  • Publication Year: 2007
  • Language: Czech