France and the Treaty on European Constitution Cover Image

Francie a smlouva o Evropské ústavě
France and the Treaty on European Constitution

Author(s): Jan Eichler
Subject(s): Constitutional Law, Environmental and Energy policy, Welfare systems, Transformation Period (1990 - 2010), Migration Studies, EU-Accession / EU-DEvelopment, EU-Legislation
Published by: Ústav mezinárodních vztahů
Keywords: European integration; social policy; energy security; environmental protection; migration;
Summary/Abstract: I po neúspěchu referenda v roce 2005 je Francie nadále jednoznačným stoupencem a jednou z hlavních hnacích sil procesu evropské integrace. Zesílila důraz na sociální dimenzi evropského modelu a na naplňování cílů Lisabonské strategie. Všichni tři hlavní kandidáti prezidentských voleb se shodují, že je nutné napsat nový text ústavní smlouvy, který by měl zdůraznit význam sociální politiky, energetické bezpečnosti, ochrany životního prostředí a společného přístupu k přistěhovalectví. Podporují další rozvoj zesílené a strukturované spolupráce a vytvoření funkcí prezidenta EU a ministra zahraničních věcí EU. Dva uchazeči se vyjadřují ve prospěch nového referenda, třetí (a doposud nejlépe připravený z nich) to odmítá a navrhuje „zjednodušenou smlouvu“, ke které by se nejprve vyjádřila mezivládní konference a potom francouzský parlament. A právě ten se z pohledu dalšího pokroku evropské integrace jeví jako nejlépe připravený a nejméně problémový. Ať vyhraje kdokoli, k textu z roku 2005 se vracet nebude. V určité parafrázi se znovu uplatní stará francouzská zásada: text smlouvy je mrtev, ať žije nový text.

  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2007
  • Language: Czech