Afghan Challenge Cover Image

Afghánská výzva
Afghan Challenge

Author(s): Jan Eichler
Subject(s): Politics / Political Sciences, International relations/trade, Security and defense, Transformation Period (1990 - 2010), Peace and Conflict Studies
Published by: Ústav mezinárodních vztahů
Keywords: NATO; Afghanistan; peace; non-military assistance; Islamic world;
Summary/Abstract: Vrcholná schůzka NATO, kterou v listopadu roku 2006 hostila Riga, zdůraznila, že „podstatnou prioritou“ Aliance pro nejbližší léta je přispět k míru a stabilitě v Afghánistánu a vytvořit tam stabilní, demokratickou a prosperující zemi zbavenou drog, terorismu a strachu. Proto se předpokládá výrazné navýšení nevojenské pomoci Afghánistánu a nedílně s tím se klade velký důraz na zkvalitnění činnosti spojeneckých vojáků, kteří v Afghánistánu působí v rámci ISAF pod mandátem RB OSN. Mise ISAF ale bude velmi náročná a často i nebezpečná pro všechny nasazené, pro vojáky, pro civilní odborníky a nakonec i pro nejvyšší činitele NATO. Všichni účastníci budou muset v prvé řadě překonávat řadu velice nepříznivých skutečností, jimiž jsou zejména odlehlost Afghánistánu, mimořádně náročné přírodní podmínky, velmi specifická mentalita tamního obyvatelstva a v neposlední řadě i agresivní a nanejvýš záludné postupy protikoaličních bojovníků. Teprve po jejich zvládnutí bude možné naplňovat pozitivní úkoly mise, které jsou zaměřeny na obnovu a rozvoj a jejichž naplnění by mělo obrovský význam nejen pro Afghánistán, ale i pro celý islámský svět.

  • Page Count: 8
  • Publication Year: 2007
  • Language: Czech