European Security Strategy (ESS 2003) and its comparison with NATO Strategic Concept (1999) and National Security Strategy USA (NSS 2002) Cover Image

Evropská bezpečnostní strategie (ESS 2003) a její srovnání se strategickou koncepcí NATO (1999) a National Security Strategy USA (NSS 2002)
European Security Strategy (ESS 2003) and its comparison with NATO Strategic Concept (1999) and National Security Strategy USA (NSS 2002)

Author(s): Jan Eichler
Subject(s): International relations/trade, Security and defense, Military policy, Transformation Period (1990 - 2010), EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Ústav mezinárodních vztahů
Keywords: NATO Strategic concept 1999; security; terrorism; EU; USA; Czech Republic; military;
Summary/Abstract: Strategická koncepce NATO 1999 byla napsána ještě před 11. 9. 2001 a vůbec se nezabývala konkrétními možnostmi nasazení ozbrojených cil NATO. • NSS 2002 byla napsána pod vlivem teroristických úderů ze dne 11. 9. 2001, a proto položila hlavní důraz na vojenské svrhávání režimů podporujících terorismus, na další upevňování vojenské síly USA, na unilateralismus při posuzování bezpečnostních hrozeb a na preemptivní údery. • Evropská unie je ve vojenské rovině podstatně slabší než USA, a proto si nemůže klást srovnatelné cíle, její bezpečnostněpolitické ambice jsou mnohem skromnější. • ESS 2003 vytyčila tři dlouhodobé cíle, jimiž se implicitně distancovala od postupu Bushovy administrativy. Přesto však EU nadále zůstává strategickým spojencem USA. Má stejné priority, ale odlišné způsoby jejich dosahování. • Česká republika by se v během svého předsednictví měla angažovat v zájmu rozšiřování a prohlubování bezpečnostní a obranné spolupráce mezi NATO a EU. • V rámci EU by se ČR měla orientovat především na tzv. euroatlantický proud a vyjadřovat se k důležitým námětům a ovlivňovat proces aktualizace ESS. • Česká republika by měla všestranně podporovat další rozvoj civilní dimenze ESDP, včetně naplňování CHG 2010. • V rámci EDA by ČR měla usilovat o co nejrozsáhlejší zapojení malých a středních podniků českého zbrojního průmyslu.

  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2008
  • Language: Czech