Energy as an instrument of terrorist organizations in the field of MENA, impacts on the EU and the Czech Republic Cover Image

Energetika jako nástroj teroristických organizací v oblasti MENA, dopady pro EU a ČR
Energy as an instrument of terrorist organizations in the field of MENA, impacts on the EU and the Czech Republic

Author(s): Lukáš Tichý, Nikita Odintsov
Subject(s): Environmental and Energy policy, International relations/trade, Security and defense, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Ústav mezinárodních vztahů
Keywords: energy; militant and terrorists organizations and movements; MENA; EU; Czech Republic; Visegrad Groups;
Summary/Abstract: Energetika jako nástroj vyhrožování či útoky na energetický sektor představují důležitou součást strategie militantních a teroristických organizací či hnutí v oblasti MENA. Do budoucna nelze vyloučit útoky na energetický sektor v Evropě, kde by dopady záležely na rozsahu škody. Útoky proti energetickému sektoru v oblasti MENA mají však implikace zejména na postižený stát a dopad na energetickou bezpečnost EU je spíše minimální. Česká republika společně se státy V4 by měla na půdě EU prosazovat opatření k posílení bezpečnosti unijního energetického sektoru a přepravní infrastruktury. Zároveň by EU měla podpořit opatření k zabezpečení energetické infrastruktury postižených zemí v oblasti MENA.

  • Page Count: 11
  • Publication Year: 2016
  • Language: Czech