The Importance of non-Jewish Migration in Israeli Politics Cover Image

Znaczenie nieżydowskiej migracji w polityce Izraela
The Importance of non-Jewish Migration in Israeli Politics

Author(s): Michał Wojnarowicz
Subject(s): Governance, International relations/trade, Migration Studies, Asylum, Refugees, Migration as Policy-fields
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Keywords: Israel; migration policy; non-Jewish population; economic immigration; internal and foreign policy;
Summary/Abstract: W polityce migracyjnej Izraela zwiększyła się rola, jaką odgrywa ludność nieżydowska. Związane jest to z falą migracji z Afryki, a także imigracją zarobkową z państw Azji i Europy Wschodniej. Kwestia migrantów afrykańskich została uznana przez rząd Netanjahu za problem wagi państwowej, co znajduje odbicie w polityce wewnętrznej i zagranicznej Izraela. Tematyka migracji może stanowić obszar bliższej współpracy między UE a Izraelem.

  • Page Count: 2
  • Publication Year: 2018
  • Language: Polish