Vidovdan that Lasts: Informbiro Resolution Cover Image

Vidov-dan koji traje: Rezolucija Informbiroa
Vidovdan that Lasts: Informbiro Resolution

Author(s): Žarko Puhovski
Subject(s): Political history, Recent History (1900 till today), WW II and following years (1940 - 1949), History of Communism
Published by: Peščanik NVO
Keywords: Yugoslavia; 20th century; politics; communists; Informbureau resolution; 1948;
Summary/Abstract: Prije 70 godina, o (julijanskome) Vidovdanu 1948., zbila se je jedna od povijesnih cezura, dovoljno prekretna da (doduše, uglavnom u odjecima) i danas utječe na stvarnost. Riječ je o rezoluciji Informacijskoga biroa komunističkih i radničkih partija (organa koji je, nakon raspuštanja Kominterne, trebao jamčiti jedinstveno djelovanje – evropskih – komunističkih partija u hladnoratovskome poraću) obnarodovanoj 28. lipnja 1948. Šokirajući sve (osim maloga broja upućenih u unutrašnje sukobe svjetske komunističke nomenklature), ova rezolucija posve eksplicitno (u uobičajenoj maniri unutarpartijskoga, prije svega stegovnog diskursa) optužuje Komunističku partiju Jugoslavije za „napuštanje marksizma-lenjinizma“, za iskazivanje „protusovjetskih stajališta“, za „neprijateljsko reagiranje na drugarsku kritiku“, &td., pa, konsekventno dospijeva do uobičajene partijske floskule (po prvi puta primijenjene na čitavu jednu kompartiju, a ne tek na pojedince): „CK KP je isključio sebe i KPJ iz porodice bratskih komunističkih partija“, dovodeći do „izrođivanja Jugoslavije u običnu buržoasku republiku, do gubitka njezine neovisnosti“, dapače: „do njezina pretvaranja u koloniju imperijalističkih zemalja“.

  • Page Count: 7
  • Publication Year: 2018
  • Language: Croatian