Hegel's two notions of freedom and the contemporary crisis of culture Cover Image

Hegla dwa pojęcia wolności a współczesny kryzys kultury
Hegel's two notions of freedom and the contemporary crisis of culture

Author(s): Wojciech Chudy
Subject(s): Philosophy
Published by: Fundacja »Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej«
Keywords: Hegel; freedom; culture
  • Issue Year: 1997
  • Issue No: 9
  • Page Range: 51-59
  • Page Count: 9
  • Language: Polish