Personalistic Philosophy of John Paul II (Karol Wojtyła) Cover Image

Filozofia personalistyczna Jana Pawła II (Karola Wojtyły)
Personalistic Philosophy of John Paul II (Karol Wojtyła)

Author(s): Wojciech Chudy
Subject(s): Philosophy
Published by: Fundacja Świętego Mikołaja
Keywords: philosophy; John Paul II; theology; Wojtyla;
  • Issue Year: 2005
  • Issue No: 3
  • Page Range: 233-252
  • Page Count: 20
  • Language: Polish