The History of Sunskai Parish before the Beginning of World War II Cover Image

Šunskų parapijos istorinė raida iki II pasaulinio karo pradžios
The History of Sunskai Parish before the Beginning of World War II

Author(s): Kęstutis Žemaitis
Subject(s): Christian Theology and Religion
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: istorinė raida; Šunskų gyvenvietė; Šunskų parapija; gyventojai history; the Šunskai village; the Šunskai parish; inhabitants.

Summary/Abstract: The article deals with the history of Sunskai parish of the diocese of Vilkaviskis. At a time when most of the Uznemune region territory belonged to the Vilnius diocese, this community of Sunskai already existed. Sunskai parish was a filial church in the diocese of Vilkaviskis, which also was a part of Alvitas deanery. The first church in Sunskai was built in 1795. The second one was built in 1865. There is some belief that there was a chapel before 1795. The name of the parish also has changed three times. The oldest documents show that the village and the parish had the same name of Sumskas; later names were Sumskai and Sunskai. The parish history could be divided in separate periods according to the change of civil rule. Many important persons evolved from the Sunskai parish. There were many noble priests that worked in the parish. It was during the times of war and occupation that the parish suffered various fatalities. Straipsnyje nagrinėjama vienos Vilkaviškio vyskupijos parapijos – Šunskų – istorinė raida. Ši bendruomenė jau egzistavo, kai didelė Užnemunės dalis priklausė Vilniaus vyskupijai. Šunskai ilgą laiką buvo Vilkaviškio vyskupijos filija ir priklausė Alvito dekanatui. Pirmoji bažnyčia Šunskuose buvo pastatyta 1795 metais, antroji – 1865 metais. Manoma, kad dar prieš 1795 metus Šunskuose buvo koplytėlė. Parapijos pavadinimas keitėsi tris kartus. Seniausiuose archyviniuose dokumentuose vietovė ir parapija vadinama Šumsku, vėliau Šumskais ir dar vėliau – Šunskais. Parapijos istoriją būtų galima suskirstyti į laikotarpius, kurie sutampa su civilinių valdžių kaita. Iš Šunskų parapijos kilo daug garsių inteligentų, joje dirbo gana daug garbingų kunigų. Gyvenvietė ir parapija patirdavo negandas karų ir okupacijų laikotarpiais.

  • Issue Year: 44/2005
  • Issue No: 16
  • Page Range: 61-67
  • Page Count: 8
  • Language: Lithuanian