Organ donation as a crucial incident Cover Image
  • Price 2.00 €

Донорските ситуации като критичен инцидент
Organ donation as a crucial incident

Author(s): Rumyana Krumova-Pesheva, Victoria Mikhaylova
Subject(s): Social Sciences, Psychology
Published by: Институт за изследване на населението и човека - Българска академия на науките
Keywords: донорство; чернодробна трансплантация; бъбречна трансплантация.

Summary/Abstract: Донорството в неговите различни аспекти – живо и трупно, е централен въпрос за осъществяването на една трансплантация. Даряването и присаждането на орган е насочено към продължаването на живота. В психичен аспект обаче те се явяват травматично събитие с многопластов характер. Съществуват различни донорски ситуации, в които реципиентът, неговото семейство, близките на донора преживяват ситуация на сериозна криза, носеща характеристиките на лична и семейна „катастрофа“. При трупното донорство критичен инцидент е самият акт на решението, загубата, както и периодът на очакване. При живото донорство критични аспекти съдържа самото решение за даряване от страна на донора и за приемане от страна на реципиента. Равнището на дистрес и тревожност е в много интензивни граници, достигащи до измерениятна безобектен ужас. Авторите си поставят за цел да представят някои психологини акценти в ситуациите на живо и трупно донорство от гледна точка на даряването и приемането на органа. Клиничното наблюдение е свързано с психологичната и психотерапевтична работа с пациенти с чернодробна и бъбречна трансплантация, реализирани в периода 2004-2014г.

  • Issue Year: 18/2014
  • Issue No: 2
  • Page Range: 273-277
  • Page Count: 5
  • Language: Bulgarian