Collective works on Pavo Anđelić Cover Image
 • Offer for Individuals Only 10.00 €

Zbornik o Pavlu Anđeliću
Collective works on Pavo Anđelić

Contributor(s): Fra Marko Karamatić (Editor)
Subject(s): Christian Theology and Religion, History, Anthropology, Social Sciences, Archaeology, Cultural history, Museology & Heritage Studies, Customs / Folklore, Library and Information Science, Ancient World, Middle Ages, Recent History (1900 till today), Theology and Religion
Published by: Franjevačka teologija Sarajevo
Keywords: Pavo Anđelić; works; contribution; history; Bosnia; medieval age; archeology; heraldry; culture; tombstones; stećak;
Summary/Abstract: U organizaciji Franjevačke teologije u Sarajevu održan je 14. i 15. listopada 2005. godine Međunarodni znanstveni skup posvećen uglednom arheologu i povjesničaru dr. Pavlu Anđeliću (1920-1985). Gotovo cijeli svoj radni vijek Anđelić je posvetio istraživanju bosanskoga srednjovjekovlja. Prvotno je studirao pravo, a po završetku studija radio kao kotarski sudac u zavičajnom Konjicu. Već za vrijeme sudačke službe počeo se zanimati za povijesno-kulturno nasljeđe. Po prelasku u Sarajevo (1956), ubrzo je, kao uposlenik Zemaljskoga muzeja, upisao studij povijesti i sasvim se okrenuo proučavanju prošlosti Bosne i Hercegovine. Bavio se pitanjima arheologije od prethistorije do srednjega vijeka. U svojim se istraživanjima s posebnim interesom okrenuo srednjovjekovnim gradovima bosanskih vladara, te pitanjima arheološko-historijske topografije, sfragistike, heraldike, epigrafike i diplomatike. Sam je vodio iskopavanja na više arheoloških lokaliteta: grad Bobovac, vladarski dvori u Kraljevoj Sutjesci, crkva Sv. Marije u Jajcu, grad Blagaj kod Mostara, krunidbena i grobna crkva u Milima (Arnautovićima) kod Visokog. Zapaženi doprinosi rasvjetljavanju povijesti bosanskoga srednjovjekovlja, akribija u znanstvenom radu, utemeljenost i visoka pouzdanost rezultata istraživačkoga rada Pavla Anđelića, razlozi su koji su nas potaknuli da znanstvenim skupom obilježimo dvije njegove obljetnice: osamdeset pet godina od rođenja i dvadeset godina od smrti. Pritom smo se vodili i činjenicom da je on, kao franjevački đak, osam godina pohađao Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom gdje je stekao klasičnu izobrazbu. Skup je inicirao Dubravko Lovrenović s ciljem da se njime oda ne samo počast uglednom znanstveniku, nego također svrati i pozornost na njegove znanstvene doprinose na polju arheologije i historiografije Bosne i Hercegovine. U Zborniku je sabrano i objavljeno ukupno devetnaest referata. Jedan dio njih bavi se Anđelićevim doprinosima na polju arheoloških istraživanja, a drugi dio zahvaća tematiku koja prostorno i vremenski ulazi u okvir njegova istraživačkoga područja.

 • Print-ISBN-13: 978-9958-742-08-8
 • Page Count: 515
 • Publication Year: 2008
 • Language: Bosnian, Croatian, Serbian
Predgovor

Predgovor
(Foreword)

 • Price: 3.00 €
Životopis Pave Anđelića

Životopis Pave Anđelića
(Biography of Pavo Anđelić)

 • Price: 3.00 €
Sjećanje na dr. Pavu Anđelića kao suradnika u arheološkim radovima na terenu

Sjećanje na dr. Pavu Anđelića kao suradnika u arheološkim radovima na terenu
(Remembrance of Dr. Pavo Anđelić as an associate in archaeological works in the field)

 • Price: 3.00 €
Moja suradnja s dr. Pavom Anđelićem u Hercegovini

Moja suradnja s dr. Pavom Anđelićem u Hercegovini
(My cooperation with Dr. Pavo Anđelić in Herzegovina)

 • Price: 3.00 €
Doprinos Pave Anđelića na polju arheologije

Doprinos Pave Anđelića na polju arheologije
(Contribution of Pavo Anđelić to the field of archeology)

 • Price: 3.00 €
Heraldički problem vladarskog i državnog grba Bosne prema koncepciji Pave Anđelića

Heraldički problem vladarskog i državnog grba Bosne prema koncepciji Pave Anđelića
(The heraldic issue of Bosnia's ruling and national coat of arms according to the concept of Pavo Anđelić)

 • Price: 3.00 €
Teritorijalno-politička organizacija srednjovjekovne Bosne u djelu Pave Anđelića

Teritorijalno-politička organizacija srednjovjekovne Bosne u djelu Pave Anđelića
(The territorial-political organization of medieval Bosnia in the work of Pavo Anđelić)

 • Price: 3.00 €
Bosansko-humske srednjovjekovne isprave i Pavo Anđelić

Bosansko-humske srednjovjekovne isprave i Pavo Anđelić
(Bosnian-Humic medieval documents and Pavo Anđelić)

 • Price: 3.00 €
Rad Pave Anđelića u okviru europske arheologije

Rad Pave Anđelića u okviru europske arheologije
(The work of Pavo Anđelić in the framework of European archeology)

 • Price: 3.00 €
“Zemljica Bosna” – “το χωρίον Βόσονα” u “De administrando imperio” Konstantina VII. Porfirogeneta

“Zemljica Bosna” – “το χωρίον Βόσονα” u “De administrando imperio” Konstantina VII. Porfirogeneta
(“Zemljica Bosna” – “το χωρίον Βόσονα” u “De administrando imperio” Konstantina VII. Porfirogeneta)

 • Price: 3.00 €
Bestoenska biskupija u svjetlu dosadašnjih istraživanja

Bestoenska biskupija u svjetlu dosadašnjih istraživanja
(Bestoenian bishopric in recent research)

 • Price: 3.00 €
“Dobri Bošnjani” i “boni homines”

“Dobri Bošnjani” i “boni homines”
(“Dobri Bošnjani” and “boni homines”)

 • Price: 3.00 €
Od bogumilskog mita do hegemonističkih pretenzija (Povijest jedne krivotvorine: od biskupa Nikole Modruškog do akademika Muhameda Filipovića)

Od bogumilskog mita do hegemonističkih pretenzija (Povijest jedne krivotvorine: od biskupa Nikole Modruškog do akademika Muhameda Filipovića)
(From bogumil's myth to hegemonic pretensions (History of a Counterfeit: From the Bishop of Nikola Modruški to the Academician Muhamed Filipović))

 • Price: 3.00 €
Neke dileme o vojvodskoj tituli u srednjovjekovnoj Bosni

Neke dileme o vojvodskoj tituli u srednjovjekovnoj Bosni
(Some dilemmas about the Duke's title in medieval Bosnia)

 • Price: 3.00 €
BiH srednjovjekovlje u opusu Krunoslava Draganovića

BiH srednjovjekovlje u opusu Krunoslava Draganovića
(Medieval BiH in the Opus of Krunoslav Draganovic)

 • Price: 3.00 €
Mauzolej Kotromanića na Bobovcu nekad i sad

Mauzolej Kotromanića na Bobovcu nekad i sad
(Kotromanić Mausoleum on Bobovac, before and now)

 • Price: 3.00 €
Nadgrobne ploče tri bosanska kralja

Nadgrobne ploče tri bosanska kralja
(Tombstones of three Bosnian kings)

 • Price: 3.00 €
Мотив кола на рељефима стећака – иконографска и стилска разматрања

Мотив кола на рељефима стећака – иконографска и стилска разматрања
(The motif of vehicle on the reliefs of stećak tombstones - iconographic and stylistic considerations)

 • Price: 3.00 €
Bosansko srednjovjekovlje u narodnoj predaji

Bosansko srednjovjekovlje u narodnoj predaji
(Bosnian middle ages in folk traditions)

 • Price: 3.00 €
Muzealne prezentacije povijesti

Muzealne prezentacije povijesti
(Museum presentations of history)

 • Price: 3.00 €
Autori

Autori
(Authors)

 • Price: 3.00 €