From the Enlightenment to Romanticism and Beyond. Authors – Works – Readers. Part 6 Cover Image
 • Offer for Individuals Only 6.00 €

Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej… Autorzy – dzieła – czytelnicy. Cz. 6
From the Enlightenment to Romanticism and Beyond. Authors – Works – Readers. Part 6

Contributor(s): Marek Piechota (Editor), Janusz Ryba (Editor), Maria Janoszka (Editor)
Subject(s): Literary Texts, Studies of Literature, Polish Literature, Philology, Theory of Literature
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: Enlightenment; Romanticism
Summary/Abstract: The next, already the sixth volume of works published under the title Od Oświecenia ku romantyzmowi i dalej. Autorzy – dzieła – czytelnicy (From the Enlightenment to Romanticism and Beyond. Authors – Works – Readers) is – like the previous volumes – directed at the Readers who have a deeper interest in the Polish literature of the 18th and 19th centuries, especially in the issues of the Enlightenment and romanticism, inspirations of authors and reception of their works in later periods. Thus, we dedicate it to researchers, doctoral students, and students of not just strictly philological degree courses. The authors and works analyzed in the following volume include first of all (in historical order) Jan Potocki, Antoni Malczewski, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Calderón de la Barca, the Warsaw Bohemia, Jan Tysiewicz, and the motif of fado (Danilewicz-Zielińska, Stasiuk...).

 • E-ISBN-13: 978-83-8012-869-9
 • Print-ISBN-13: 978-83-8012-868-2
 • Page Count: 218
 • Publication Year: 2016
 • Language: Polish
Teatr fantastyki w Rękopisie znalezionym w Saragossie Jana Potockiego

Teatr fantastyki w Rękopisie znalezionym w Saragossie Jana Potockiego
(The theatre of fantasy in the Manuscript Found in Saragossa (Rękopis znaleziony w Saragossie) by Jan Potocki)

 • Price: 3.00 €
Inność w Marii Antoniego Malczewskiego

Inność w Marii Antoniego Malczewskiego
(Otherness in Maria by Antoni Malczewski)

 • Price: 3.00 €
O niewyrażalności w Sonetach krymskich Adama Mickiewicza

O niewyrażalności w Sonetach krymskich Adama Mickiewicza
(On the inexpressibility in the Sonety krymskie by Adam Mickiewicz)

 • Price: 3.00 €
„już ostygł w poezji” – „Nienawidzę go” – „podałem mu rękę – i teraz jesteśmy razem” Mickiewicz w listach Słowackiego

„już ostygł w poezji” – „Nienawidzę go” – „podałem mu rękę – i teraz jesteśmy razem” Mickiewicz w listach Słowackiego
(“has already faded in poetry,” “I despise him,” “I put out a hand to him – and now we’re together” Mickiewicz in the letters of Słowacki)

 • Price: 3.00 €
Godzina myśli wymarzona w duszy Słowackiego w kontekście jego fascynacji światem Calderóna

Godzina myśli wymarzona w duszy Słowackiego w kontekście jego fascynacji światem Calderóna
(The hour of thought (Godzina myśli) imagined in Słowacki’s soul in the context of his fascination with the world of Calderón)

 • Price: 3.00 €
Cyganeria warszawska a proces kształtowania się nowoczesnego rynku czytelniczego

Cyganeria warszawska a proces kształtowania się nowoczesnego rynku czytelniczego
(The Cyganeria warszawska and the process of the formation of the modern readership market)

 • Price: 3.00 €
„Ręką artysty podwojone, uzupełnione, uprzytomnione obrazy poety”* – Konrad Wallenrod i Grażyna w ozdobnym wydaniu Jana Tysiewicza

„Ręką artysty podwojone, uzupełnione, uprzytomnione obrazy poety”* – Konrad Wallenrod i Grażyna w ozdobnym wydaniu Jana Tysiewicza
(“The images of the poet – reduplicated, enhanced and brought to life by the hand of the artist” – Konrad Wallenrod and Grażyna in Jan Tysiewicz’s decorative edition)

 • Price: 3.00 €
Fado po polsku. O portugalskim motywie w tytułach polskich dzieł (nie tylko) literackich (Danilewicz-Zielińska, Stasiuk, Kadłubek, Słabuszewska-Krauze)

Fado po polsku. O portugalskim motywie w tytułach polskich dzieł (nie tylko) literackich (Danilewicz-Zielińska, Stasiuk, Kadłubek, Słabuszewska-Krauze)
(Fado in Polish. About the Portuguese theme in the titles of Polish literary and non‑literary works (Danilewicz-Zielińska, Stasiuk, Kadłubek, Słabuszewska-Krauze))

 • Price: 3.00 €