Difficulties in Advancement of Science and Shaping the System of Science and University as a Carrier of Technological Development in Bosnia and Herzegovina Cover Image

Teškoće u unapređenju nauke i oblikovanju sistema nauke i univerziteta kao nosioca tehnološkog razvoja u Bosni i Hercegovini
Difficulties in Advancement of Science and Shaping the System of Science and University as a Carrier of Technological Development in Bosnia and Herzegovina

Author(s): Dejan Milošević, Benjamin Fetić
Subject(s): Higher Education , History of Education, State/Government and Education, Methodology and research technology, Present Times (2010 - today)
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine
Keywords: Bosnian-Herzegovinian universities; science; research; development; technology;
Summary/Abstract: Osnovna funkcija univerziteta, pored obrazovanja, je naučnoistraživački rad. Na bosanskohercegovačkim univerzitetima je naučnoistraživački rad zapostavljen. Dva su osnovna razloga za to. Prvi je nedovoljno finansijsko ulaganje u nauku i istraživanja, a drugi je nedovoljno razvijena svijest o značaju naučnoistraživačkog rada, kako u bosanskohercegovačkom društvu, tako i na samim univerzitetima. U ovom radu je ukazano na to šta je potrebno uraditi da se ova druga teškoća prevaziđe. Pored toga, analizirane su mogućnosti unapređenja nauke i oblikovanja sistema nauke na bosanskohercegovačkim univerzitetima, kako bi oni postali i istraživački univerziteti. Na naučnoistraživački rad se nadovezuju istraživačko-razvojni rad, tehnološki razvoj, saradnja s privredom i razvoj naučno-tehnoloških parkova. Ove djelatnosti su još manje zastupljene na bosanskohercegovačkim univerzitetima nego naučnoistraživački rad. U ovom radu je ukazano na načine kako prevazići te teškoće, kako bi istraživački univerziteti postali nosioci tehnološkog razvoja Bosne i Hercegovine.

  • Page Range: 163-180
  • Page Count: 18
  • Publication Year: 2021
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian