Slovakia in the EU 2014. Anniversary in the shade of Slovak paradox Cover Image

Slovensko v EÚ 2014. Výročie v tieni slovenského paradoxu
Slovakia in the EU 2014. Anniversary in the shade of Slovak paradox

Author(s): Zuzana Gabrižová
Subject(s): Politics, International relations/trade, Evaluation research, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: Slovakia; 2014; EU; foreign policy; Ukraine; TTIP; evaluation;
Summary/Abstract: Desiaty rok členstva Slovenska v EÚ priniesol bilancovanie a snahu o zadefinovanie národných priorít v európskej politike na ďalšie obdobie. V EÚ bol rok 2014 predovšetkým časom inštitucionálnej obnovy. Katastrofické scenáre o ochromení Európskeho parlamentu extrémnymi silami a rétorika o Európskej komisii „poslednej šance“1 naznačovali, že EÚ stojí na rozhraní konkrétnej voľby, ktorá zásadnejšie predznamená jej ďalší vývoj. Slovensko na túto voľbu reagovalo prevažne politickým a voličským nezáujmom. Vnútorný život Únie definovali aj dlhodobé témy hospodárskeho riadenia v eurozóne, klimaticko-energetická politika na budúcich 15 rokov a TTIP (obchodná a investičná dohoda medzi EÚ a USA). Slovenska sa týkajú všetky z nich. Väčšinu svojej pozornosti venovala slovenská vláda práve ekonomickým témam súvisiacim so stabilizáciou eurozóny, vlastnej fiškálnej pozície a politikám vplývajúcim na slovenský priemysel – teda témam s priamym presahom do domácej politickej diskusie a boja. Samostatnou kapitolou slovenského pôsobenia na európskej scéne v uplynulom roku je odpoveď na ukrajinskú krízu, dovnútra sú to postupné prípravy na historicky prvé predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ.

  • Page Range: 21-32
  • Page Count: 12
  • Publication Year: 2015
  • Language: Slovak